Bestel nu het boek over 50 jaar Nederlandse offshore! (alléén voor leden)

13-10-2021 IRO news

Bestel nu het boek over 50 jaar Nederlandse offshore! (alléén voor leden)

Een uniek boek over een oer-Hollandse industrietak, die met veel lef en technisch vernuft opereert.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van IRO dit jaar, hebben maritiem historici Joke Korteweg en Frits Loomeijer het jubileumboek over 50 jaar Nederlandse Offshore geschreven, met als titel (Nederlands en Engels):

Wagen en Winnen
De Nederlandse offshore-industrie
Pionier in energietransitie

Won from the Waves
The Dutch Offshore Industry
A Pioneer in the Energy Transition

Het betreft een gebonden boek van 17 bij 24 cm met ongeveer 250, rijk geïllustreerde, bladzijden en is verkrijgbaar in het Engels of Nederlands voor € 20,- per boek (excl. btw en verzendkosten). Het boek bevat veel foto’s en is op een prettige, toegankelijke manier geschreven.

Inhoud boek

  • De gevolgen van de veranderende energievraag voor de Nederlandse samenleving de afgelopen 50 jaar in sociaal en economisch opzicht en de substantiële rol van de offshore sector
  • De (inter)nationale trends die van invloed zijn geweest op de energiebehoefte
  • De energietransitie en de rol van de overheid en technische ontwikkelingen en innovaties door de jaren heen
  • De rol van de innovatiekracht, het menselijk kapitaal, de vakkennis en de business-mentaliteit van de offshore-toeleveranciers in het behalen van de klimaatdoelen van 2050
  • De besproken thema’s worden verweven met een halve eeuw IRO-geschiedenis

Voor het boek zijn niet alleen schriftelijke bronnen geraadpleegd, ook zijn er gesprekken geweest met IRO-leden, politici en andere deskundigen. Het vertelt voor het eerst écht het verhaal van 50 jaar offshore toeleveranciers en daar maak jij als IRO lid, trots onderdeel van uit!

Boeken bestellen?

Alle IRO lid-bedrijven krijgen 1 exemplaar van dit bijzondere boek per post toegezonden. Wil je meer boeken bestellen, om bijvoorbeeld aan relaties of personeel te overhandigen? Dat kan! Graag ontvangen wij je bestelling per mail via events@iro.nl, onder vermelding van: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres en aantal exemplaren per taal (Nederlands of Engels). Verzending en facturatie zal begin december plaatsvinden, op het door jou doorgegeven adres.
Let op: de verzendkosten zijn ongeveer €4,- per boek.

P.S. Het boek zal ook worden aangeboden in de boekhandels voor de prijs van resp. €29,95 voor de Nederlandse editie en €34,95 voor de Engelse editie.