Bijeenkomst ‘Programma Aanpak Stikstof ten einde?’, donderdag 15 november

02-11-2018 Rotterdam

Bijeenkomst ‘Programma Aanpak Stikstof ten einde?’, donderdag 15 november

Niet alle bedrijven zijn zich ervan bewust dat zij te maken hebben met het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”), terwijl het belang hiervan groot is. Diverse bedrijven binnen de Industrie, Infrastructuur en Landbouw zorgen namelijk voor stikstofuitstoot. Als deze uitstoot neerslaat op beschermde natuur (Natura 2000-gebieden), dan kan hiervoor een natuurtoestemming nodig zijn. Bij economische ontwikkelingen is het daarom belangrijk om te beoordelen of zo’n natuurtoestemming nodig is. Maar de juridische basis voor deze toestemmingen – het PAS – staat ter discussie. 

Het Hof van Justitie zal op 7 november 2018 hieromtrent een uitspraak doen. Kneppelhout & Korthals Advocaten organiseert kort na deze uitspraak een kennisevent op 15 november 2018. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de uitspraak van het Hof van Justitie en de gevolgen daarvan voor de praktijk, zeker als mogelijk een streep wordt gezet door het PAS.

PROGRAMMA

 • 15:45 – 16:00
  Ontvangst en registratie
 • 16:00 – 16:05
  Introductie – Ingomar Souren, partner en sectiehoofd overheid en vastgoed
 • 16:05 – 16:45
  Uitspraak en gevolgen – Franca Damen, advocaat milieurecht
 • 16:45 – 17:00
  Praktijk analyse – Alexandra Danopoulos, advocaat milieurecht
 • 17:00
  Afronding, met aansluitend een borrel

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, klik hier: aanmelden.
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

LOCATIE
Kneppelhout & Korthals Advocaten
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

(Parkeren: Hertekade 35, Rotterdam. Door werkzaamheden kan de parkeergarage alleen worden bereikt via de Maasboulevard, Glashaven is afgesloten)

Graag tot donderdag 15 november! 
Kneppelhout & Korthals Advocaten

Franca Damen
Alexandra Danopoulos