Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

01-09-2023 IRO news

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Op 1 december 2022 heeft de Raad van Ministers van de EU de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) aangenomen en daarmee vastgesteld. De CSRD is op 5 januari van dit jaar in werking getreden. Nederland heeft tot juli 2024 de tijd om de richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. De nieuwe richtlijn richt zich vooral op rapportage over milieu, sociale omstandigheden en bestuur. CSRD geeft precies aan over welke onderwerpen binnen bijvoorbeeld categorie milieu gerapporteerd moet worden.

Ondernemingen die onder deze nieuwe wet vallen zijn:

  • Grote BV’s en NV’s en organisaties van openbaar belang
  • Middelgrote en kleine beursvennootschappen
  • Bepaalde niet-EU ondernemingen

De grote BV’s en NV’s  moeten al vanaf 1 januari 2024 rapporteren. Na 2024 wordt de reikwijdte van de CSRD stapsgewijs uitgebreid naar bovengenoemde ondernemingen.

Ondernemingen die buiten het toepassingsbereik van de CSRD vallen, kunnen echter wel het effect van de nieuwe richtlijn ervaren. Denk bijvoorbeeld aan toeleveranciers aan rapportageplichtige ondernemingen. De toeleveranciers kunnen al worden gevraagd om de vereiste informatie te delen.

IRO infobijeenkomst CSRD – 21 september

Op donderdag 21 september organiseert IRO een speciale sessie over CSRD. Tijdens deze fysieke sessie zullen Pieter van ’t Hoff en Romeo Kaptijn van 2BHonest op een interactieve manier de CSRD doorlopen, ervaringen delen en vragen/uitdagingen beantwoorden. Er zijn nog enkele plaatsen over. Kijk hier voor meer informatie over het programma en aanmelden.

Mocht u meer willen weten of bent u niet in de gelegenheid om de 21 september aanwezig te zijn, dan is er de volgende optie. VNO/NCW organiseert in samenwerking met SER en de Raad voor de Jaarverslaggeving een reeks webinars waar zij in zullen gaan op de CSRD.

Overzicht webinarreeks

•  CSRD & ESRS: Aan de slag met de definitieve Standaarden – dinsdag 26 september 11:15-12:00u
•  CSRD & ESRS: Aan de slag met dubbele materialiteit – dinsdag 3 oktober 11:15-12:00u
•  CSRD & ESRS: Aan de slag met je waardeketen – dinsdag 10 oktober 11:15-12:00u
•  CSRD & ESRS: Impact op het MKB – dinsdag 17 oktober 11:15-12:00u

Achtergrond

De vier webinars volgen op eerdere webinars uit 2022 en 2023 die de SER en de Raad voor de Jaarverslaggeving organiseerden over de CSRD en de gevolgen hiervan voor Nederlandse ondernemingen. De SER-pagina met de hoofdlijnen van de CSRD en het veelgestelde vragen document geven een goed overzicht van de behandelde informatie.

Het is niet noodzakelijk om de eerdere webinars, de webpagina of het veelgestelde vragen document vooraf te kijken.

Kijk hier voor registratie.