Green Ports Partnership Joint Statement tussen Brazilië en Nederland

16-05-2023 IRO news

Green Ports Partnership Joint Statement tussen Brazilië en Nederland

Namens Wind & Water Works ondertekende IRO de Green Ports Partnership Joint Statement tussen Brazilië en Nederland. 

Rotterdam Partners, in nauwe samenwerking met Braziliaanse en Nederlandse publieke en private samenwerkende partijen, verklaren zich te committeren aan een driejarig samenwerkingsprogramma genaamd “Green Ports Partnership”, met als hoofddoel Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij export en investeringen in Brazilië en Braziliaanse bedrijven te ondersteunen bij investeringen en export naar Nederland.

De belangrijkste doelstelling van dit programma is de bilaterale samenwerking en kennis te vergroten om gezamenlijk publieke en private initiatieven te bevorderen op het gebied van havenontwikkeling, havenlogistiek, achterlandverbindingen, alsmede havengerelateerde energieprojecten, zoals near en offshore wind en de productie van (groene) waterstof.

Deze gezamenlijke verklaring bevestigt dat onderstaande partijen voornemens zijn partij te worden bij een Letter of Intent (LoI) betreffende het Green Ports Partnerschip.