Handelsmissie Verduurzaming Havens in Italië: 12 t/m 15 mei 2024

08-03-2024 Sustainability

Handelsmissie Verduurzaming Havens in Italië: 12 t/m 15 mei 2024

Bent u actief in verduurzaming van havens of in verduurzaming van de maritieme sector? En wilt u zakendoen in Italië? Neem dan deel aan deze handelsmissie naar Italië. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 25 maart a.s.

In het kader van het Italiaanse Herstel- en Veerkrachtplan (PNRR) gaat 270 miljoen Euro naar de ‘green ports’: de verschillende Italiaanse havenautoriteiten (in totaal 15) hebben investeringsplannen om hun havens te verduurzamen (duurzame energieopwekking, energy efficiency van de gebouwen in havens; verlichting; elektrische voertuigen in havens, walstroom, verbetering van infrastructuur binnen en rondom de havens).

Daarom werken de Nederlandse Ambassade in Rome en het Nederlandse consulaat-generaal in Milaan samen met RVO aan de ‘Handelsmissie Verduurzaming Havens in Italië’, die van 12 t/m 15 mei 2024 plaats zal vinden.

Tijdens de missie zullen drie havens bezocht worden (Genua-Taranto-Triëst) die kansen bieden o.h.g.v.:

  • Innovatieve en duurzame havenontwikkeling, digitalisering, logistiek en hinterlandconnectie (het gebied dat een haven nodig heeft voor aan- en afvoer van goederen)
  • Haveninfrastructuur, opslag, elektriciteitsinfrastructuur (walstroom) en elektrolyzers
  • Masterplanning en advies en de aanpak van één stad-haveninfrastructuur
  • Hernieuwbare energie met o.a. (drijvende)zonnepanelen en de productie van waterstof

Op deze thema’s willen wij een programma aanbieden voor Nederlandse bedrijven die innovatieve technologische oplossingen hebben voor havens en scheepvaart en aanbieders van maritieme professional services, met specifieke aandacht voor verduurzaming. De bedrijven wordt op deze wijze in hun specifieke sectoren easy-access geboden, waarbij face-to-face eerste contacten kunnen worden gelegd met lokale stakeholders en potentiële business partners.

Meer info en registratie:

Klik hier voor meer info en deelname aan deze Handelsmissie Verduurzaming Havens Italië.
Inschrijven kan tot 25 maart a.s.