IRO 50 jaar: Wist je dat…decommissioning

13-10-2021 IRO news

IRO 50 jaar: Wist je dat…decommissioning

Milieu en de offshore olie- en gasindustrie stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Een cruciale rol daarin speelde in 1995 de Brent Spar, een drijvend olie- opslag- en oplaadpunt voor tankers in de noordelijke Noordzee. Het plan van Shell om de Brent Spar te laten afzinken (een tot dan toe gebruikelijke methode), werd door de milieubeweging benoemd als het willens en wetens dumpen van zware metalen en ander gif in de Noordzee. Publiek en politiek keerden zich tegen Shell. Besloten werd dat voortaan alle overbodige offshore-constructies in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan moesten worden ontmanteld en verwijderd.

Nederlandse offshore-toeleveranciers maakten van de nood een deugd: ze specialiseerden zich in decommissioning. Flexibiliteit is al een halve eeuw een kenmerkend voor de offshore-industrie. Veel meer daarover in het in november te verschijnen boek Wagen en Winnen, ter gelegenheid van 50 jaar IRO.