IRO leden geven energietransitie vorm m.b.v. subsidie vanuit Ministerie van EZK

20-01-2022 IRO news, Sustainability

IRO leden geven energietransitie vorm m.b.v. subsidie vanuit Ministerie van EZK

Drie consortia van maritieme bedrijven en kennisinstellingen hebben in totaal 52,9 miljoen toekend gekregen vanuit de RDM-subsidieregeling van het ministerie van EZK. De regeling is bedoeld om teruglopende investeringen in R&D tegen te gaan in de sectoren maritiem, automotive en luchtvaart. Via de maritieme R&D projecten wordt slimme kennis en technologie binnen Nederland ontwikkeld voor de verduurzaming van de scheepvaart. De toekenning van de subsidie is een belangrijke eerste stap voor het realiseren van het Maritiem Masterplan, een plan om wereldwijd leidend te worden in de bouw en het gebruik van slimme, schone en veilige schepen. In 2030 wil de sector 50 emissieloze schepen in de vaart hebben.

Veel IRO leden zijn betrokken bij deze projecten om de energietransitie vorm te geven.
De consortia hebben het subsidiebedrag toegekend gekregen voor de ontwikkeling van methanol en waterstof als alternatieve energiedragers en de eliminatie van de uitstoot van broeikasgassen van LNG-aangedreven schepen.

Het gaat om de volgende 3 projecten:

MENENS

Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart

Penvoerder van dit project is IRO lid Fugro.
Zij zijn pionier in de methanol switch en gebruiken de subsidie om deze omslag te maken naar schone energie schepen die varen op methanol. Lees hier meer over in dit artikel.

Wat houdt MENENS in?

Het realiseren van een emissieloze scheepvaart is geen vanzelfsprekendheid. Verreweg de meeste schepen varen momenteel nog op fossiele brandstoffen. Hoewel er diverse routes zijn om CO2-emissiereductie in de maritieme sector te bereiken, zijn er slechts enkele potentiële alternatieven voor scheepsdiesel die op de korte tot middellange termijn kunnen worden ingezet. Een alternatief dat momenteel op veel steun kan rekenen in de internationale maritieme sector en de meest haalbare voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn is methanol. De 22 partners in dit project vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte, van reder tot ontwerper en van scheepsbouwer tot (specialistische) toeleverancier. De partners willen gezamenlijk de route naar daadwerkelijk zero-emissie scheepvaart versneld mogelijk maken door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol.

Betrokken IRO leden:

 • Koninklijke Wagenborg
 • Damen Global Support B.V.
 • Damen Workboats B.V.
 • C-Job & Partners B.V.
 • TNO
 • RH Marine Netherlands B.V.
 • IHC Holland B.V.
 • Boskalis B.V.
 • Van Oord Dredging and Marine Contractors
 • Wärtsilä Netherlands

LNG-ZERO

Wat houdt LNG-ZERO in?
LNG-ZERO is een ambitieus onderzoeksproject dat tot doel heeft de technologieën en strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. Dit wordt bereikt door een drievoudige strategie: het verminderen van de methaanslip (CH4), het afvangen van koolstofdioxide (CO2) en het gebruik van bio-LNG om alle resterende emissies te elimineren, waardoor de volledige keten vrij wordt van emissies van broeikasgassen. Het betreft complexe technologie met veel uitdaging uitgevoerd door een compleet consortium dat dit gaat waarmaken.

Betrokken IRO leden:

 • TNO
 • Heerema Marine Contractors Nederland SE
 • Conoship International B.V.

SH2IPDRIVE

Sustainable Hydrogen Integrated Propulsion Drives

Wat houdt SH2IPDRIVE in?

In het project werken 25 ondernemingen en kennisinstellingen uit de maritieme sector samen aan een breed en ambitieus innovatieproject om de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager te versnellen. Het hoofddoel van SH2IPDRIVE is het ontwikkelen van betrouwbare, veilige, gestandaardiseerde, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor zero-emissie voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof. Met SH2IPDRIVE wordt de basis gelegd voor een sterke maritieme waterstofeconomie in Nederland, waarmee een leidende positie in Europa en de wereld wordt verworven.

Betrokken IRO leden:

 • TNO
 • Bosch Rexroth B.V.
 • IHC Holland B.V.
 • Technische Universiteit Delft

Koploperspositie
De toekenning van de subsidies en de uitvoering van de projecten laat zien dat de Nederlandse maritieme sector, waarvan IRO leden deel uit maken, koploper in de maritieme energietransitie wordt.

Meer info
Het Masterplan is een initiatief van Nederland Maritiem Land, zij zetten zich in voor een emissieloze digitale sector. Meer informatie over het Maritieme Masterplan vind je hier.

Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 549.939 werkenden, realiseert de sector inclusief het havenindustrieel complex een totale toegevoegde waarde van 56,2 miljard euro.

IRO heeft zich aangesloten bij Nederland Maritiem Land en steunt het Masterplan voor een emissieloze sector.