Ministerbezoek I&W: Samenwerken om elkaar te versterken

01-02-2019 Member news

Ministerbezoek I&W: Samenwerken om elkaar te versterken

Minister Cora van Nieuwenhuizen was in de laatste week van januari op bezoek bij Topsector Water & Maritiem. De technische sectoren hadden allen een programma om de minister, aan de hand van voorbeelden, de laatste ontwikkelingen te laten zien. De gemene deler van alle gesprekken was samenwerking; internationaal tussen de sectoren, nationaal in de gouden driehoek en gemeentelijk in de proeftuinen.

Nederland Waterland
De aftrap werd gegeven bij Hatenboer-Water alwaar de minister door vier man sterk in sneltreinvaart op de hoogte werd gebracht. Willem Buijs, Joke Cuperus, Yousef Yousef en Joost Paques hadden een tweetal punten die zij duidelijk voor het voetlicht wilde brengen: samenwerking en internationalisering. Daar waar Nederland bekend is als Deltaland, zou de verschuiving duidelijk naar Nederland Waterland moeten plaatsvinden. Dit zou de hele kleine start-ups en MKB’ers meer de kans moeten geven om zich te presenteren. Of met eigen woorden: “Daar waar mijn tijd het beste rendeert, ga ik graag op handelsmissie maar wel met een duidelijk prospect.” Meer samenwerking tussen de spelers binnen deze diverse sector zou trouwens ook helpen om de boodschap van Nederland Waterland over te brengen. Maar wel met behoud van het eigen karakter van de kleine, gespecialiseerde bedrijven.

Aan het roer
Tijdens de boottocht georganiseerd door Damen voer de minister kort langs de floating farm. Het gebouw dat bijna afgeleverd wordt, liet andermaal de diversiteit van het werkgebied zien. Een aantal young professionals en studenten stond opgesteld om de drie speerpunten van de innovatieprogramma’s van de Maritieme sector uit te leggen. Schoon varen door de start-up Skoon, slim varen aan de hand van het consortium Sovereign en veilig varen door het onderzoek van een aantal studenten bij Marin. De minister was duidelijk geïnteresseerd in de mogelijkheid tot groei of ook wel scale-up in deze projecten.

Klimaat adaptatie
Net na de Erasmusbrug stuurde de minister het schip. De catamaran gemaakt om offshore crew naar hun werkgebied te brengen, legde ditmaal aan voor de kade van Van Oord. Aldaar presenteerde de sector zich aan de minister door drie van de vijf proeftuinen nader toe te lichten. Grote wateren, Digishape en Nova Delta illustreerde de huidige markt in Nederland. De zin en onzin van handelsmissies passeerden de revue waarbij de minister aangaf graag direct uit de markt te horen waar zij nodig is, en de uitdaging van het verkondigen van het belang van investeren in klimaatadaptatie, wanneer gemeenten en burgers hun handen al vol hebben aan thema’s als hernieuwbare energie en circulaire economie. Voorzitter van het kernteam Deltatechnologie Hendrik Postma droeg als laatste punt aan dat tijdens de Climate Adaptation Action Summit in 2020 Nova Delta en andere klimaat adaptatie proeftuinen onderdeel van het programma kunnen worden. De minister was geïnteresseerd en zal de verbinding leggen met de organisatie.