Naslagwerk n.a.v. informatiebijeenkomst voor ondernemers over de ontwikkelingen met betrekking tot Iran

11-06-2018 Den Haag

Naslagwerk n.a.v. informatiebijeenkomst voor ondernemers over de ontwikkelingen met betrekking tot Iran

Het Amerikaanse besluit om sancties op Iran opnieuw in te voeren heeft gevolgen voor het Nederlands bedrijfsleven. Nederland blijft inzetten op een stapsgewijze hervatting van de handelsbetrekkingen met Iran, omdat aan de Europese sanctieverlichting vooralsnog niets verandert. Desalniettemin moeten bedrijven zich wel realiseren dat van de Amerikaanse wetgeving een extraterritoriale werking uitgaat die niet erkend wordt door de EU. Bedrijven kunnen worden geraakt door Amerikaanse represailles terwijl ze zich wel aan de (Europese en Nederlandse) wetgeving houden.

Wat houden de overgangstermijnen van 90 of 180 dagen in waarin bedrijven hun lopende verplichtingen kunnen ontbinden? En wat zijn de plannen van Nederland en de EU met betrekking tot de ‘blocking statute’, waarmee men de effecten van de Amerikaanse sancties teniet wil doen? 

Hierbij:
– Powerpoint presentatie van mevrouw Van Gorkum: klik hier
– faqs over de JCPOA: klik hier
– en overige aanvullende informatie

Via deze link kunt u het ‘Handboek Iran’ met nuttige informatie en tips over Iran downloaden van de Rijksoverheid.

Ook wil ik u graag wijzen op de Business Development Group Iran die onder het DES PIB Energy is opgericht:
Het FME/IRO export platform Dutch Energy Solutions heeft in 2017 een Partners for International Business programma (PIB) op energie afgesloten op Iran. Onder dit PIB is een Business Development Group Iran opgericht. De aangesloten bedrijven komen elk kwartaal bijeen om de actuele marktontwikkelingen te bespreken aan de hand van een specifiek voor de leden van de Business Development Group opgesteld marktrapport. Ook worden best practices en te organiseren activiteiten onder het PIB besproken en bundelen de aangesloten bedrijven hun krachten om ingewikkelde issues die het zakendoen met Iran met zich meebrengen gezamenlijk het hoofd te bieden.
Mocht u geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij de Business Development Group Iran dan kunt u contact opnemen met judith.van.akkeren@fme.nl voor meer informatie.

Gezien de belangstelling voor deze bijeenkomst zijn wij voornemend om rond de 90-dagen en 180-dagen termijnen wederom informatiebijeenkomsten te organiseren.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Buitenlandse Zaken
FME
evofenedex
VNO-NCW en MKB-Nederland
Contactpersoon: Niels Heijerman
E: heijerman@vnoncw-mkb.nl