Nieuw lid in de schijnwerpers: NEDAL Aluminium

10-12-2019 IRO news

Nieuw lid in de schijnwerpers: NEDAL Aluminium

IRO heeft recentelijk NEDAL Aluminium als nieuw lid mogen verwelkomen. In een persoonlijk interview met Edwin Meerbeek, Sales export project manager, maken wij kennis met NEDAL.

Waar blinken jullie in uit?

Nedal aluminium ontwikkelt, produceert en verkoopt aluminium profielen en lichtmasten. Met 80 jaar ervaring kunt u op ons rekenen als het gaat om het leveren van producten met een hoge toegevoegde waarde voor veeleisende toepassingen. Wij denken in oplossingen en we worden extra gemotiveerd als uw vragen gaan over het leveren van profielen met lange lengtes, een hoog gewicht per strekkende meter, met nauwe toleranties, die moeten voldoen aan hoge eisen ten aanzien van bijvoorbeeld sterkte of elektrische geleiding. Wij hebben de grootste pers! Onze 230 medewerkers leveren oplossingen op maat zoals in de offshore het aluminium dat bij elk helikopterdek op een booreiland of op een schip, door ons wordt geperst. Tevens is de normering voor aluminium scheepsmasten hier in Utrecht bij Nedal ontwikkeld en wordt global toegepast.

Wat trok jullie over de streep om lid te worden?

IRO heeft een groot netwerk waar mooie en grote bedrijven bij aangesloten zijn. Wij als NEDAL leveren voornamelijk via partners, wat betekent dat je niet echt weet wat er met die eindklant gebeurt. En daar willen we meer bij betrokken zijn. Via het netwerk van de IRO kunnen we hier beter mee in contact komen op het gebied van aluminium vraagstukken maar ook op hun industriële locaties / yards waar asset management en beveiliging middels slimme lichtmasten een toegevoegde waarde kunnen hebben.

Wat hebben jullie de andere leden te bieden?

In de sector wordt snel gekozen voor staal terwijl aluminium een zeer goede vervanger van constructies kan zijn. Nu wordt er niet snel naar aluminium als constructie product gekeken. Vaak is het onbekend en mogelijk dus onbemind, en ik denk dat we daar een prima ondersteunende rol, op het gebied van kennis en ontwerp van product en constructie, in kunnen spelen. Vooral als je veel staal gaat vervangen door aluminium dan krijg je een schoner product, want 96% is hergebruikt aluminium. Het is ook onderhoudsvriendelijker dan staal, het wordt zelfs sterker bij extreme kou. Deze kennis willen we graag delen met de leden. Wij zijn ook duurzaam bezig, we hebben diverse certificaten zoals bijvoorbeeld “Keen on Green” en “Cradle to Cradle”. Wij hebben ook een fabriek die bijna volledig elektrisch werkt, dit is uniek!

Waar komen we jullie als eerste tegen?

De ALV is de eerste bijeenkomst geweest en dan vooral bij de Leden Ontmoeten Leden bijeenkomsten. Maar jullie zijn ook van harte welkom bij ons, we zullen graag iets organiseren. En elke lichtmast waar je tegenaan loopt, daar kom je ons ook tegen!