Nieuw lid in de schijnwerpers: Royal Roos

28-03-2024 IRO news, Member news

Nieuw lid in de schijnwerpers: Royal Roos

IRO heeft recentelijk Royal Roos als nieuw lid mogen verwelkomen. In een persoonlijk interview met Fulko Roos, Naval Architect – Directeur maken wij kennis met Royal Roos.

Waar blinken jullie in uit?

Wij zijn een vrij algemeen georiënteerd maritiem ingenieursbureau dat zich richt op drie pijlers. De eerste pijler is het uitvoeren complexe reparaties, ombouwen en uitvoeren van dokkingen vooral voor de offshore. Ook richten we ons op het installeren en mobiliseren van mission equipment (ook aan onze kade). Verder doen we veel retrofits van allerlei scheepssystemen: BWT-systemen, incinerators, air lubrication, walstroominstallaties, heli-deck fuel stations en bijvoorbeeld complete machinekamer-refits waarbij we een heel flexibele aanpak hebben. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen we een klein deel van de scope verzorgen, bijvoorbeeld alleen het concept, maar ook het gehele project oppakken inclusief contractmanagement en fabricage van onderdelen.

Wat trok jullie over de streep om lid te worden?

Nederland heeft een klein maar zeer hoogstaand maritiem cluster en gezien de kansen die er nu aankomen met betrekking tot het duurzamer maken van de maritieme industrie leek het mij goed om ons netwerk uit te breiden om meer in contact te komen met bedrijven waar we mee samen kunnen werken om dit te verwezenlijken en Nederland als kennis -en maakindustrieland op de kaart te zetten.

Wat hebben jullie de andere leden te bieden?

Omdat we een flexibel en project gestuurd MKB-bedrijf zijn en naast onze engineeringafdelingen in Nederland en Spanje ook kadefaciliteiten, werkplaatsen en 3D-printmogelijkheden op industriële schaal hebben, zijn we in staat om snel ideeën te verwezenlijken.

Hoe draagt Royal Roos bij aan de energietransitie?

Door het ontwikkelen van innovatieve maritieme brandstofbesparingstoepassingen zoals luchtsmering voor schepen (nu OceanGlide overgenomen door Alfa Laval), het volledig compenseren van ons energieverbruik door ons dakpark met zonnepanelen en het inzetten op duurzame retrofits, zoals walstroomtoepassingen. Maar ook door een circulaire manier van werken. Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met het printen van ondersteuningen voor transport op zee die na gebruik weer ingenomen worden om nieuw printmateriaal van te maken en hebben we een shredder waar we ons printafval omzetten in maalgoed dat ook weer als printmateriaal gebruikt kan worden.