Onderwaterrobot legt kabels voor aansluiting Hollandse Kust (zuid)

04-08-2021 Sustainability

Onderwaterrobot legt kabels voor aansluiting Hollandse Kust (zuid)

Ten noorden van de Maasvlakte ontwikkelt TenneT het offshore net Hollandse Kust (zuid) voor de aansluiting van nieuwe windparken.

Vier offshore kabels worden ingegraven in de bodem van de Noordzee. Voor de eerste tien kilometer van het offshore kabeltracé zullen deze kabels 5,5 meter in de zeebodem worden afgezonken om de drukke Rotterdamse Maasmond te kruisen.

De eerste twee kabels zijn al in september 2020 geïnstalleerd. De onderwaterrobot ‘Deep Dig-It’ is dinsdag met succes de Rotterdamse Maasmond overgestoken met de derde kabel en is nu op weg naar het onlangs geïnstalleerde onderstel van het stopcontact op zee (Beta jacket) in het windgebied Hollandse Kust (zuid).

Het consortium Van Oord – Hellenic Cables is bezig met de installatie van de twee kabels naar het Beta-platform. De interlinking kabel, die de twee offshore platformen met elkaar verbindt, was al eerder succesvol geïnstalleerd bij de Alpha en Beta jackets. De voorbereidende werkzaamheden werden in de afgelopen dagen afgerond.

De kabel die aan het Beta jacket zal worden geïnstalleerd, is aan land getrokken naar het nieuwe onshore hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Nu gaat de consortiumcombinatie de kabel met een totale lengte van 34 kilometer naar het windgebied Hollandse Kust (zuid) aanleggen. Speciaal voor dit project ontwikkelde Van Oord de Deep Dig-It, een gigantische, op afstand bestuurbare onderwatersleuvengraver.

Van Oord’s Deep Dig-It is een Tracked Remotely Operated Vehicle (TROV) dat onbemand over de zeebodem rijdt en een diepe sleuf maakt voor de kabels door de zeebodem vloeibaar te maken. Tegelijkertijd legt deze onderzeese sleuvengraver de kabels in de sleuf en sluit deze af.

De Beta-kabels wegen ongeveer 100 kilogram per meter en bestaan uit drie kernen. Deze kernen zijn gemaakt van aluminium en de kabel heeft een diameter van 30 centimeter. Beide kabels werden op spoelen geladen in het kabelschip Living Stone. Dit kabelschip vaart op vloeibaar gas (LNG), wat de uitstoot vermindert. De installatie van het 34 kilometer lange kabeltracé zal ongeveer vier weken in beslag nemen en naar verwachting medio september zijn voltooid.

Aan het eind van dit jaar zal de topside, het transformatorstation (stopcontact) zelf, op de Alpha-mantel worden gehesen. De topside van het Beta jacket zal naar verwachting begin volgend jaar volgen. Zodra de topsides op de jackets zijn gehesen, zullen de laatste systemen worden aangesloten, getest en in bedrijf genomen worden.

De kabels van de windturbines zullen dan worden aangesloten op het hoogspanningsstation op land en naar verwachting zal het windpark in 2023 volledig operationeel zijn.

Bron: OER-Hollands