Programma TKI event “Denk mee met het Masterplan Emissieloze Maritieme Sector” bekend!

21-10-2020

Programma TKI event “Denk mee met het Masterplan Emissieloze Maritieme Sector” bekend!

3-11-2020 | 13.00-15.20u | Online

De maritieme sector wil de schadelijke emissies van de scheepvaart terugbrengen. Dat heeft geleid tot goede initiatieven en innovaties, maar er is meer nodig, vooral meer snelheid. Door de inzet van bedrijven, kennisinstellingen en overheden op verduurzaming te bundelen kunnen we de transitie naar een schone scheepvaart versnellen.

Daarom werkt het maritieme cluster, alle maritieme branches en kennisinstellingen, samen met overheden, aan een ambitieus transitieplan. Het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector. Doel daarvan is om in 2030 30 emissieloze schepen voor overheidstaken en voor commerciële doeleinden in de vaart te hebben en daarnaast 5 retrofits uit te voeren. Dat moet een katalysator zijn voor een veel bredere marktintroductie van duurzame technologie in de scheepvaart.

Dat plan willen we op 3 november in een online innovatie event van het TKI Maritiem bespreken. We geven korte introducties over de kansen die de vervanging van de vloot biedt en de initiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast bespreken we de lopende en voorgenomen initiatieven om nieuwe technologie toe te passen.

Het event is bedoeld voor iedereen die daarin actief is binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We willen in een interactief programma nagaan hoe we samenwerking op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie kunnen versterken. Denk mee met het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector!

Klik hier voor aanmelden en het programma.