Re-use & decommissioning rapport 2019 gepresenteerd

05-07-2019

Re-use & decommissioning rapport 2019 gepresenteerd

Op donderdag 4 juli heeft Nexstep het tweede Re-use & decommissioning rapport aangeboden aan directeur-generaal Klimaat en Energie Sandor Gaastra. Wederom zijn er stappen gemaakt. Een primeur ook nog: in 2020 wordt de eerste elektrolyser voor groene waterstof in gebruik genomen op platform Q13-A.

Het tweede Re-use & decommissioning rapport beschrijft de voortgang in de ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur en de verwachtingen voor de komende tien jaar. Nexstep verwacht dat dit jaar tien platformen uit de Noordzee verwijderd worden. In januari 2019 is het eerste platform op zee weggehaald. Een ander platform is verplaatst om al voor de tweede keer te worden hergebruikt. Zeer waarschijnlijk zullen daarnaast ook drie onderzeese installaties van de zeebodem worden verwijderd.

Lees de voortgang in het rapport en hand-out. Aanvullende informatie over terminologie is te vinden in onze Begrippenlijst met iconen. Als laatste een viertal interessante interviews over Nexstep en ontmanteling in de praktijk.

Re-use & decommissioning rapport 2019 NL

Re-use & decommissioning rapport 2019 NL_begrippenlijst met iconen

Re-use & decommissioning rapport 2019 NL_interviews

Handout_NL