Staatssecretarissen onthullen toekomstig marineschip bij onderzoeksinstituut MARIN

12-11-2018 Wageningen

In het grootste golfbassin van het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) in Wageningen is op vrijdag 9 november MARIN’s 10000ste scheepsmodel getest: het nieuwe Combat Support Ship voor de Koninklijke Marine. Staatssecretaris B. (Barbara) Visser van Defensie en staatssecretaris M.C.G. (Mona) Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaven samen het feestelijke startsein voor deze test met modelnummer 10000. Dit is de eerste keer dat het ontwerp van dit nieuwe marineschip, dat in Nederland wordt ontwikkeld en gebouwd, te zien was in Virtual Reality en als testmodel. Ook Vice Admiraal R.A. (Rob) Kramer, de Commandant Zeestrijdkrachten, was hierbij aanwezig. Na deze eerste feestelijke test maakte Staatssecretaris Visser de naam van het schip bekend: Zr. Ms. Den Helder.

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie):
“Nederland heeft een lange traditie als kennisland. Die is tot stand gekomen door de jarenlange samenwerking tussen Defensie, bedrijfsleven en kennisinstituten als MARIN.”

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat):
“De onthulling van het tienduizendste scheepsmodel van MARIN staat wat mij betreft symbool voor de succesvolle samenwerking tussen onderzoekers, scheepsbouwers en onze defensie-industrie. Gezamenlijk versterken zij de concurrentiekracht van het Nederlandse maritieme bedrijfsleven. Om die samenwerking verder te bevorderen, heeft het kabinet dit jaar de overheidsbijdrage aan MARIN verdubbeld en ook andere kennisinstituten structureel extra ondersteuning gegeven. Innovatie via nieuwe technologieën zoals geavanceerde schepen is immers de voorwaarde voor onze economische groei en werkgelegenheid.”

Vice Admiraal R.A. (Rob) Kramer, Commandant Zeestrijdkrachten:
“We zijn erg blij met het Combat Support Ship als eerste stap in de vernieuwing van de vloot van de Koninklijke Marine. We hebben dringend behoefte aan een 2e bevoorradingsschip om ons werk op zee goed uit te kunnen voeren en de balans verder terug te brengen binnen onze vloot. Het schip past helemaal in onze traditie van effectieve en innovatieve schepen. Dat is essentieel, want toekomstige operaties op zee worden steeds complexer. We maken daarbij gebruik van allerlei geavanceerde technologie, zoals op afstand bestuurde systemen. Dat vraagt veel van de kleiner wordende bemanningen. Om dat veilig en effectief te kunnen doen, hebben we het onderzoek van MARIN en TNO nodig. Dan weten we zeker dat het straks op zee ook echt werkt.”

MARIN-directeur Bas Buchner:
“Meer dan tachtig jaar geleden testten we ons eerste model voor de Koninklijke Marine. We zijn blij dat we nog steeds een bijdrage leveren aan de innovatieve marineschepen van de toekomst. Want na 10000 modellen wil MARIN niet achteruit kijken, maar vooruit. Achter de horizon. Onder ons motto ‘Better Ships, Blue Oceans’ kijken we naar de zee en het schip van de toekomst. We willen schepen schoner, slimmer en veiliger maken en bijdragen aan een duurzaam gebruik van de zee. Op onze open dag nemen we onze bezoekers daarom mee in een toekomst van zelfvarende emissieloze schepen, drijvende mega-eilanden en duurzame energie- en voedselwinning op zee.”

MARIN in Wageningen is het grootste onafhankelijke maritieme research onderzoeksinstituut ter wereld. Het is gestart in 1932 en er werken nu ongeveer 400 mensen. Met haar kennis, testfaciliteiten, simulatietechnieken en meetmethoden werkt MARIN aan het schoner, slimmer en veiliger maken van schepen en scheepvaart, en een duurzaam gebruik van de zee. MARIN heeft vanwege haar kennis en onafhankelijkheid een wereldwijde reputatie. Zo werd MARIN eerder dit jaar door de Zuid-Koreaanse overheid gevraagd onderzoek te doen naar de ramp met de Koreaanse Sewol veerboot, waarbij meer dan 300 scholieren omkwamen.

MARIN’s open dag op zaterdag 10 november is dit jaar de opening van de Maritieme Week 2018. Twee jaar geleden kwamen er meer dan 7000 bezoekers. Op vrijdagavond is er een Sneak Preview voor de maritieme industrie met als hoogtepunt de onthulling van MARIN’s 10000ste model.