TNO whitepaper: scenario’s voor een klimaatneutraal energiesysteem

13-05-2022 Sustainability

TNO whitepaper: scenario’s voor een klimaatneutraal energiesysteem

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. De uitdaging is om de CO₂-emissies te laten dalen door duurzame energie versneld in te faseren en fossiele energie soepel uit te faseren, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. Tevens is energiebesparing een belangrijk middel. Deze transitie vereist grote technische en maatschappelijke omwentelingen in alle sectoren van de economie, bij overheden en bij burgers.

Voor de transitie naar een energiehuishouding zonder CO₂-emissies zijn technische, sociale en beleidsinnovaties nodig. De unit EnergieTransitie heeft een tweeledige missie: de energietransitie versnellen én de concurrentiepositie van Nederland versterken. TNO verricht onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en we staan voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Whitepaper

Download hier de TNO’s whitepaper ‘Scenario’s voor een klimaatneutraal energiesysteem’.