Update BuZa ivm Amerikaans besluit Irandeal

15-05-2018 The Hague

 

Update BuZa ivm Amerikaans besluit Irandeal:

• De VS heeft op 8 mei aangegeven zich uit de JCPOA terug te zullen trekken.

• Minister Blok heeft verklaard dat dit slecht nieuws is voor de Nederlandse en Europese veiligheid en dat het zaak is om snel om tafel te gaan om een nieuw pad uit te stippelen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/08/reactie-minister-blok-op-amerikaans-besluit-over-irandeal. De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, mevrouw Mogherini, heeft verklaard dat de EU volledig gecommitteerd blijft aan de implementatie van de JCPOA. De regeringsleiders van Frankrijk, Duitsland en het VK hebben zich in gelijke bewoordingen uitgelaten.

• Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van deze aankondiging FAQs uitgebracht waarin wordt uiteen gezet waar bedrijven rekening mee moeten houden: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf

• Kern van de FAQs is dat de Amerikaanse sancties die voor de JCPOA van kracht waren, opnieuw zullen worden ingesteld, waarbij een “winding down” period van 90 tot 180 dagen in acht zal worden gehouden.

BuZa bericht:

Het nucleair akkoord met Iran en de daaraan gekoppelde sanctieverlichting staat onder grote druk. Het is op dit moment onduidelijk wat de gevolgen voor Europese bedrijven zijn van het besluit van de Amerikaanse president om de Amerikaanse sanctieverlichting niet nogmaals te verlengen. Wat dat concreet voor uw bedrijf betekent is nu nog niet in te schatten. De Nederlandse autoriteiten zullen u informeren zodra er meer duidelijkheid is.

Na jaren van onderhandelen is een internationaal nucleair akkoord bereikt met Iran. Iran stopt met het kernwapenprogramma in ruil voor stapsgewijze sanctieverlichting en toegang tot de Europese markt. Het akkoord is ondertekend door Iran, Rusland, China, Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS. Overigens is er nog steeds een flink pakket van sanctiemaatregelen tegen Iran van kracht waaronder een wapenembargo, financiële sancties tegen bepaalde personen en organisaties, een verbod op het leveren van rakettechnologie en mensenrechtensancties.

Nederland gelooft in het JCPOA en zet in op hervatting van de handelsrelatie met Iran, binnen de geldende beperkingen. Ondanks deze inzet is zakendoen met Iraanse klanten gecompliceerd. In algemene zin ervaren banken financiële transacties met Iran als risicovol. Europese banken moeten voldoen aan strenge normen op het gebied van mogelijke financiering van terrorisme, witwassen en corruptie. Het betalingsverkeer van en naar Iran is daarom nog niet genormaliseerd. Ook kunnen transacties geraakt worden door (resterende) Amerikaanse sancties. Nederland onderkent dat dit een probleem is en werkt internationaal aan oplossingen hiervoor.

Het akkoord waarover jarenlang is onderhandeld is gebaseerd op verifieerbare afspraken, niet slechts op vertrouwen. Het internationaal atoomagentschap (IAEA) heeft al meerdere malen geconcludeerd dat Iran zich aan de afspraken houdt. Ondanks deze conclusies en de nog resterende sancties staat het akkoord onder grote druk. De Amerikaanse president vindt dat het akkoord de zorgen die bestaan over o.a. het raketprogramma van Iran en de rol die Iran in de regio speelt, onvoldoende adresseert. In Amerikaanse wetgeving is vastgelegd dat de president de sanctieverlichting op Iran periodiek opnieuw moet goedkeuren. De president heeft meermaals te kennen gegeven zijn goedkeuring niet opnieuw te verlenen.

De Nederlandse autoriteiten brengen op dit moment in kaart wat de consequenties van het besluit van de Amerikaanse president zijn en zullen u informeren zodra er meer duidelijkheid is. Als de VS eenzijdig sancties instelt is het onduidelijk of Europese bedrijven daarvan uitgezonderd kunnen worden. Het is onduidelijk of Europese sancties weer moeten worden ingesteld. Het is op dit moment te vroeg om de impact voor het Nederlands bedrijfsleven in de schatten, of uw lopende contracten en exportvergunningen beïnvloed worden. In de tussentijd raden wij u aan kennis te nemen van het Handboek Iran en de samenvatting daarvan.