Update over de recente ontwikkelingen rond Iran

18-09-2018 Den Haag

Update over de recente ontwikkelingen rond Iran

Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde in samenwerking met diverse brancheverenigingen en VNO-NCW en MKB-Nederland op 17 september een bijeenkomst voor ondernemers over de recente ontwikkelingen rond Iran.
Ingegaan werd op de mogelijke consequenties van de Amerikaanse sancties en de blokkeringsverordening van de EU. 

Dat de eerste tranche Amerikaanse sancties op Iran per 7 augustus in werking zijn getreden, heeft gevolgen voor het Nederlands bedrijfsleven.
De Amerikaanse wetgeving gaat uit van een extraterritoriale werking, die niet erkend wordt door de EU. De Europese Unie heeft een geactualiseerde blokkeringsverordening in gesteld. 

De bijeenkomst bood ondernemers die zakendoen met Iran de gelegenheid om vragen te stellen over de mogelijke consequenties hiervan, zoals: 

  • welke sectoren worden geraakt?
  • wat is het toepassingsbereik van de Amerikaanse sancties en welke verwachtingen zijn er van vervolgsancties?
  • wat houdt de blokkeringsverordening precies in?
  • hoe kan een ondernemer omgaan met deze tegenstrijdige maatregelen? 

Klik hier voor de presentatie van alle sprekers.