Verduurzaming zeevaart komt in stroomversnelling

12-06-2019

Verduurzaming zeevaart komt in stroomversnelling

NMT en KVNR zetten handtekening onder ambitieuze Green Deal maritieme sector

De vertegenwoordigers van brancheorganisaties Netherlands Maritime Technology (NMT), Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en koepelorganisatie Nederland Martiem Land (NML) hebben dinsdag 11 juni hun handtekening gezet onder de Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De sector is zeer ambitieus en heeft dat ook laten zien in de doelstelling die zij zichzelf heeft opgelegd; een reductie van minstens 70% CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2008. Een flink hogere ambitie dan de 50% die vorig jaar internationaal bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is afgesproken.

In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III is opgenomen dat er een Green Deal op het gebied van verduurzaming in de zeevaart, binnenvaart en havens gesloten zal worden tussen de overheid en de maritieme sector. KVNR, NMT en NML zijn hierover, samen met andere belanghebbenden uit de maritieme sector, sinds december 2017 over in onderhandeling met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Binnen de vergaande ambitie om de CO2-uitstoot te reduceren, hebben partijen concrete afspraken gemaakt over samenwerking om een versnelling van de verduurzaming te bewerkstelligen. “Het is geweldig dat we een ambitieus pakket aan maatregelen vanuit de sector en vanuit de overheid hebben kunnen afspreken. Zo komt de verduurzaming van de sector echt in een stroomversnelling.”, aldus Roel de Graaf, directeur NMT. “Wij zijn blij met deze maritieme Green Deal die ambitie en commitment toont van alle betrokken partijen. Ik hoop dat Defensie, evenals de Rijksrederij, hun rol als launching customer gaan waarmaken.”, aldus Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land.

Economie en ecologie gaan hand in hand
De Green Deal is afgelopen dinsdag 11 juni ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en een groot aantal partijen uit de sector. NMT, KVNR en NML waarderen de ambitie die de overheid in de Green Deal tot uitdrukking brengt. Zo is afgesproken dat de energiebelasting op walstroom wordt afgeschaft. Dat zal ervoor zorgen dat schepen sneller walstroom gaan gebruiken in plaats van zelf stroom op te wekken met fossiele brandstof. Daarnaast investeert de overheid jaarlijks 1 miljoen euro om de ontwikkeling van duurzame maritieme oplossingen te stimuleren en te laten valideren door de onafhankelijke kennisinstituten. Bovendien wordt er gewerkt aan een betere toegang tot financiering van schonere schepen en neemt de overheid een actieve rol in met betrekking tot Launching Customership. KVNR-directeur Annet Koster: “De Nederlandse reders willen samen met de maritieme sector een ‘groene’ boterham verdienen en de Green Deal is een van de handvatten om dat te kunnen realiseren, waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.”