Werken met Explosieve stoffen, Registratieplicht Schiet- en Springmeesters

22-12-2022 IRO news

Werken met Explosieve stoffen, Registratieplicht Schiet- en Springmeesters

Stichting VOMES is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen voor het beheer van het register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Het mandaat van VOMES ziet toe op het inschrijven van personen in het register. Voor meer informatie over de wijze waarop het registratiestelsel binnen onze organisatie is ingericht verwijzen wij kortheidshalve naar www.vomes.nl.

Registratieplicht

In de praktijk blijkt dat niet alle betrokkenen bij op de hoogte zijn van de registratieplicht bij het werken met explosieven. Toezichthouders hebben aangegeven hierop meer te zullen toezien op het voldoen aan de betreffende eisen. Daarom brengt VOMES met een brief de eisen rond registratie onder uw aandacht.

Zie hier de brief.