Xmile tekent contract met de Verenigde Arabische Emiraten (UAE)

23-01-2024 Fossil energy, Member news, Sustainability

Xmile tekent contract met de Verenigde Arabische Emiraten (UAE)

Xmile Group, een nieuw lid van IRO, en de Abu Dhabi Department of Economic Development en het Industrial Development Bureau (IDB) zijn een partnership aangegaan om de eerste faciliteit voor het ontwikkelen van brandstofadditieven op basis van enzymtechnologie, in de regio op te zetten. Daarmee is deze faciliteit een instrument om broeikasgasemissies te verminderen en om een duurzamere industriële ontwikkeling te realiseren. Deze additieven verlagen de CO2-uitstoot van fossiele brandstof met zeven procent en zorgen voor een verlaging van het brandstofverbruik met eveneens zeven procent. Het streven is om de faciliteit in 2026 operationeel te hebben.

Tijdens de ondertekening van het partnership verklaarde Eng. Arafat Al Yafei, Executive Director of the Industrial Development Bureau (IDB), “Onze samenwerking met de Xmile Group is een stap voorwaarts om de Net Zero doelen van UAE in 2050 te realiseren. De samenwerking benadrukt ook de innovatieve rol van Nederlandse bedrijven in internationale duurzaamheidsinitiatieven.”

Boudewijn Sanders, CEO en Founder Xmile Group, legt uit: “We zijn enorm trots dat we deze samenwerking kunnen aangaan. Abu Dhabi streeft ernaar om de uitstoot van hun industriële operaties die volledig op fossiele brandstoffen draaien stevig te verlagen. En dat is een groot project. De Verenigde Arabische Emiraten, met een populatie van tien miljoen mensen, verbruikt evenveel brandstof als Turkije met honderd miljoen inwoners. Met onze oplossing reduceren we de CO2 uitstoot en stikstof uitstoot met respectievelijk zeven en zes procent. En er wordt een besparing op brandstofverbruik van zeven procent gerealiseerd. Dat zijn substantiële reducties.”

Het product van Xmile is een belangrijke tool binnen de gehele energietransitie. Veel landen zijn de komende decennia nog steeds aangewezen op olie en gas. Daarnaast zijn hele grote bedrijfstakken ook nog hierop aangewezen. Bijvoorbeeld de transportsector. Het hele wagenpark of vloot vervang je niet even. Dan is de toepassing van Xmile beslist een uitkomst en helpt de energietransitie.

Xmile is de naam van zowel het bedrijf, gevestigd in Arnhem, als het product. Het product Xmile is een biologisch brandstofadditief. De enzymen in het product zorgen voor een katalyserende reactie waardoor de brandstofkwaliteit sterk wordt verbeterd. Het resultaat is een significant  lager brandstofverbruik en minder belasting voor het milieu. Kijk voor meer informatie: www.xmile.com

Het ondertekenen van het partnership door: Eng. Arafat Al Yafei, Executive Director of the Industrial Development Bureau IDB en Boudewijn Sanders CEO & Founder Xmile Group in het bijzijn van Zijne Excellentie Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, AUE Minister of State for Foreign Trade, Zijne Excellentie Gerard Paul Marie Hubert Steeghs, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de UAE, en Zijne Excellentie Rashed Abdulkarim Al Blooshi, Ondersecretaris van ADDED en andere hoogwaardigheid bekleders.

Bekijk hier de video.