Algemene Ledenvergadering IRO – 24 november 2016

Rotterdam

Geacht IRO lid,

Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering IRO, welke wordt gehouden op donderdag 24 november 2016 in het Hulstkampgebouw, Maaskade 120, 3071 NK in Rotterdam.

Programma

13.30 uur  

  Ontvangst en registratie14.00 uur

  Algemene Ledenvergadering (uitsluitend voor IRO leden) 

  Welkomstwoord door de voorzitter Pieter van Oord 

  Voorstel wijziging statuten (details volgen) 

  Presentatie financiën: resultaat 2015 – prognose 2016 – begroting 2017 

  (Her-)benoeming bestuursleden14.45 uur

  Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

Hierna volgt het Jubileumprogramma 45 jaar IRO waarvoor u allen de uitnodiging per post heeft ontvangen.

Aanmelden
U kunt zich voor donderdag 10 november 2016 aanmelden via de Calendar op de IRO website.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Sander Vergroesen
Managing Director