BREXIT informatiebijeenkomst voor stakeholders Infrastructuur en Waterstaat | vrijdag 8 december 2017 | 10.00-13.00 uur met lunch

Den Haag


Geachte IRO leden,

Graag nodig ik u namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit voor een tweede Brexit stakeholderbijeenkomst op vrijdag 8 december a.s. van 10.00 tot 13.00 uur met aansluitend een informele lunch.

Om het programma zo goed mogelijk in te richten op uw wensen, zou ik u willen vragen om vooraf de voor u drie meest relevante vragen/thema’s in te sturen. U kunt uw vragen met uw aanmelding sturen naar brexit@minienm.nl (zie verder onder Aanmelding).

Vrijdag 8 december 2017 | van 10.00 tot 13.00 uur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Congrescentrum zaal 02.D.075, 
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. De onderhandelingen over de uittreding (Brexit) zijn in volle gang, maar roepen ondertussen ook veel vragen op: hoe werken het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie samen na Brexit Day (29 maart 2019)? Wat als de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie stuk lopen (het zogenaamde cliff edge scenario)? Welke impact heeft dat op uw werkterrein? En welke maatregelen kan uw bedrijf zelf nemen?

Ontvangst met koffie en thee

Welkomstwoord 

Taskforce Brexit over de laatste stand van zaken van de onderhandelingen, het onderhandelingsproces en een analyse van de diverse scenario’s

Informatievoorzieningen (waaronder het ‘Brexit-loket’)

Verhaal uit de praktijk

Break-outsessies per sector/thema

Plenaire afsluiting

Informele netwerklunch

Einde stakeholderbijeenkomst

Aanmelding
U kunt zich voor deze bijeenkomst per email aanmelden via brexit@minienm.nl (s.v.p. voor 1 december a.s.), ook of u deelneemt aan de lunch.
Vergeet u niet uw legitimatie?

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Tjerk Suurenbroek
Business Development Manager

The Association of Dutch Suppliers in the Offshore Energy Industry

Boompjes 40 (Willemswerf building)
3011 XB Rotterdam, The Netherlands
+31 793411981
info@iro.nl

Programma

09.30 uur

10.00 uur

10.05 uur

10.35 uur

10.50 uur

11.05 uur

11.50 uur

12.00 uur

13.00 uur