BTW ontwikkelingen t.a.v. zeeschepen

Gorinchem

De brede maritieme sector heeft samen opgetrokken in dit dossier het afgelopen jaar. Dit zijn KVNR, NMT, Loodswezen, zeehavens, bevoorraders, bunkeraars, VNO-NCW/MKB-Nederland, Hiswa, Deltalinqs, VRC, Waterbouwers.

Het lobbytraject willen we afsluiten met een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 30 november.
MinFin en de Belastingdienst nemen zeer waarschijnlijk ook deel aan deze sessie, zodat we zoveel als mogelijk na afloop alle neuzen dezelfde richting op hebben.

Datum: 30 november
Locatie: Damen Gorinchem
Tijdstip: 09.00 – 11.30 uur

Nadere info volgt.