Back to Calendar

CEDA-NL / IRO Clubavond 8 maart - De toekomst van wind op zee

08 March 2018 | Member meeting
Voorschoten, The Netherlands


Geacht IRO lid,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse gezamenlijke clubavond met de CEDA op donderdag 8 maart a.s. welke wordt gehouden in het Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’ , Veurseweg 180, 2252 AG in Voorschoten. Voor een routebeschrijving klik hier.

Programma:
17.30 - 18.00 uur: ontvangst
18.00 - 19.00 uur: maaltijd
19.00 - 21.00 uur: presentaties
21.00 - 22.00 uur: informele borrel, aangeboden door IRO

Onderwerp: De toekomst van wind op zee
We koersen op een lange termijn verkenning. Hoe ziet de toekomst van wind op zee er over 20 jaar uit? Zijn de dalende kosten van de aanleg van windparken reëel? Hoe groot is het risico dat veel parken uiteindelijk niet aangelegd worden? Welke invloed heeft dit op de industrie?
We hebben sprekers van de Overheid (RVO), DNV-GL en Rabobank, die vanuit verschillende invalshoeken een lange termijn visie presenteren voor Wind op Zee, met in het bijzonder een blik op de Noordzee.

De kosten voor de maaltijd bedragen € 25 p.p., incl. beperkte consumpties bij de maaltijd. Dit bedrag graag ter plekke cash voldoen, pinnen is helaas niet mogelijk. Drankjes bij aankomst aan de bar zijn voor eigen rekening. Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas achteraf in rekening brengen.

U kunt zich voor 3 maart a.s. hieronder aanmelden onder vermelding van wel of geen maaltijd.

NB: indien u zowel van CEDA als van IRO lid bent ontvangt u van beide organisaties de uitnodiging. Let u er in dat geval even op dat u zich niet dubbel registreert.

 

This event is for members only

 

Please login to register for this event.

Login
Share this: