CEDA-NL / IRO Clubavond 8 maart – De toekomst van wind op zee

Voorschoten


Jaarlijkse gezamenlijke clubavond met de CEDA op donderdag 8 maart welke werd gehouden in het Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’ , Veurseweg 180, 2252 AG in Voorschoten. 

Programma:
17.30 – 18.00 uur: ontvangst
18.00 – 19.00 uur: maaltijd
19.00 – 21.00 uur: presentaties
21.00 – 22.00 uur: informele borrel, aangeboden door IRO

Onderwerp: De toekomst van wind op zee
We koersen op een lange termijn verkenning. Hoe ziet de toekomst van wind op zee er over 20 jaar uit? Zijn de dalende kosten van de aanleg van windparken reëel? Hoe groot is het risico dat veel parken uiteindelijk niet aangelegd worden? Welke invloed heeft dit op de industrie?
We hebben sprekers van de Overheid (RVO), DNV-GL en Rabobank, die vanuit verschillende invalshoeken een lange termijn visie presenteren voor Wind op Zee, met in het bijzonder een blik op de Noordzee.