Leerzame LOL bijeenkomst bij Deltares

Delft

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd wordt er gewerkt aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij, voornamelijk gericht op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werkt Deltares nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Het motto is ‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Na een uitgebreide presentatie over alle offshore gerelateerde activiteiten van Deltares werden we in 4 groepen begeleid langs indrukwekkende hydro-onderzoekslocaties. Van de Atlantic Basin via de Pacific Basin naar de immense Delta goot waar bv. offshore wind gerelateerde issues worden onderzocht.

Bekijk hier een overzicht van deze activiteiten. Presentaties van de sprekers kunt u hieronder downloaden.

Dank aan Deltares voor de gastvrijheid en een kijkje in de prachtige onderzoeks-keuken.