Jaarverslag 2018 van het kernteam Internationaal van Topsector Water & Maritiem

01-07-2019 IRO news

Jaarverslag 2018 van het kernteam Internationaal van Topsector Water & Maritiem

Nederland is in Water & Maritiem nog steeds een wereldspeler met een ijzersterke reputatie. De Watersector Exportindex (WEX) laat dan ook een positieve trend zien: 2018 en 2019: flinke groei van export van wateractiviteiten, optimisme over marktontwikkelingen.

Het Kernteam Internationaal kijkt terug op een jaar vol cross-sectorale samenwerking, evenementen, grote beurzen en handelsmissies.
Bij alle activiteiten stond de internationaliseringsstrategie centraal, met als doel het vergroten van de concurrentiekracht en daarmee de
export. Daarbij werd gestreefd naar zoveel mogelijk verbinding met maatschappelijke uitdagingen én relevantie voor de gehele achterban.

Martin Bloem – vice-voorzitter Kernteam Internationaal:
“De zee en deltagebieden bieden ons door voortschrijdende technologie steeds meer commerciële mogelijkheden. Nederland is gidsland met onze kennis bij kennisinstituten en grote bedrijven, een meewerkende overheid en een enorme creatieve basis van kleinere, innovatieve bedrijven. Het is aan ons om samen schaal te maken en de wereldwijde concurrentie voor te blijven. Het kernteam zie ik als een triple helix schakel tussen de verschillende belangen. Het is onze missie om zaken te versimpelen en toegankelijk te maken voor iedereen die onze water- en maritieme export een warm hart toe draagt.”

Kernteam Internationaal jaarverslag 2018