IRO Algemene Ledenvergadering (alleen voor IRO leden)

Schiedam Ledenbijeenkomsten

INSCHRIJVING GESLOTEN.

Namens het IRO bestuur nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op donderdag 19 oktober bij Huisman, Admiraal Trompstraat 2, 3115 HH Schiedam.

Huisman ontwerpt, fabriceert en onderhoudt zware constructie installaties voor ’s werelds meest vooraanstaande bedrijven in de markten voor duurzame energie, olie en gas, civiele werken, naval en recreatie. Het productassortiment bestaat uit kranen, offshore wind tools, pijpleg- en boorinstallaties en speciale projecten.
De geschiedenis van Huisman kenmerkt zich door het zetten van nieuwe industriestandaarden. Het maken van impact, sinds 1929. Met ‘step changing’ technische oplossingen die variëren van opzichzelfstaande componenten tot zeer geavanceerde, geïntegreerde systemen. Van concept tot installatie en life time support. Met gepassioneerde medewerkers en wereldwijde productie-, service- en salesfaciliteiten is Huisman, in deze periode van transitie, ‘equipped for impact’.

Programma

15.00 – 15.30 uur
Ontvangst en registratie
15.30 – 16.10 uur
Algemene Ledenvergadering

  • Welkomstwoord Mark Heine, voorzitter
  • Presentatie financiën: resultaat 2022 – prognose 2023 – begroting 2024 Bruno Jelgerhuis Swildens, penningmeester
  • (Her-)benoeming bestuursleden
  • Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

16.10 – 17.30 uur 

  • Jaarrede Mark Heine
  • Presentatie Huisman Charlotte Roodenburg
  • Presentatie Young IRO Vera Terlouw
  • Presentatie The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) Joris Teer.
    Joris Teer is gespecialiseerd in kritische grondstoffen en energietransitie en de geopolitiek van semiconductors. Hij zal ons meenemen in de laatste geopolitieke ontwikkelingen en inzichten geven op de effecten hiervan in de economie. Wat deze ontwikkelingen betekenen voor levering van kritische grondstoffen en specifieke onderdelen die essentieel zijn voor de energietransitie.

17.30 – 19.00 uur
Netwerkborrel + ‘kijkje’ in de productiehal