Lidmaatschap

IRO, de Branchevereniging voor Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie, behartigt de belangen van haar in Nederland gevestigde leden. 

Haar activiteiten omvatten het verlenen van ondersteuning op het gebied van vertegenwoordiging aan overheden en potentiële klanten, het bevorderen van export, het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het bieden van informatievoorzieningen.

Wat heeft IRO te bieden..

Netwerk

  • Toegang tot een groot nationaal en internationaal netwerk bestaande uit de IRO business community, overheidsinstanties, NGO’s en kennisinstellingen.
  • Gratis deelname aan ledenbijeenkomsten en seminars.

Handel & Export promotie

  • Deelname aan handelsmissies en beurzen (Holland paviljoens) die door IRO worden georganiseerd of in samenwerking met derden
  • Promotie via online bedrijfsprofiel op de IRO website

Business Intelligence & Informatie

Young IRO

Jonge professionals zijn de sleutel in de missie van IRO om bij te dragen aan een toekomstbestendige en duurzame industrie, daarom wordt het initiatief Young IRO omarmd: een platform waar de volgende generatie van onze industrie verbinding kan maken, leren, geïnspireerd raken en ideeën en nieuwe innovaties kan delen! Young IRO organiseert Intelligent Events en Social Gatherings, elk met haar eigen thematische programma en netwerkgelegenheid.

Word IRO lid