Lidmaatschap

IRO, de Branchevereniging voor Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie, behartigt de belangen van haar in Nederland gevestigde leden. 

IRO is de verbindende schakel voor alle toeleverende bedrijven en organisaties in de offshore energie industrie. IRO omarmt de sustainable development goals en werkt samen met de leden aan een toekomstgericht en duurzame offshore energie industrie.

De offshore energie industrie is volgens IRO een belangrijke pijler voor de energietransitie en een vitale sector voor een stabiele, toekomstgerichte en duurzame energieleverantie. Van windenergie tot olie & gas, van waterstof tot mariene energie, van CCS tot decom, van geothermie tot ecologie.

Vanuit dit perspectief vertegenwoordigt IRO de Offshore Energie Industrie (de gehele sector of specifieke markten daarbinnen) richting overheden, NGO’s en kennisinstellingen. Daarnaast verleent IRO haar leden ondersteuning op het gebied van vertegenwoordiging naar overheden en potentiële klanten, export, nieuwe technologieën en voorziet de leden van business intelligence en informatie.

Wat heeft IRO te bieden..

Netwerk

  • Toegang tot een groot nationaal en internationaal netwerk bestaande uit de IRO business community, overheidsinstanties, NGO’s en kennisinstellingen.
  • Gratis deelname aan ledenbijeenkomsten en seminars.

Handel & Export promotie

  • Deelname aan handelsmissies en beurzen (Holland paviljoens) die door IRO worden georganiseerd of in samenwerking met derden
  • Promotie via online bedrijfsprofiel op de IRO website

Business Intelligence & Informatie

Young IRO

Jonge professionals zijn de sleutel in de missie van IRO om bij te dragen aan een toekomstbestendige en duurzame industrie, daarom wordt het initiatief Young IRO omarmd: een platform waar de volgende generatie van onze industrie verbinding kan maken, leren, geïnspireerd raken en ideeën en nieuwe innovaties kan delen! Young IRO organiseert Intelligent Events en Social Gatherings, elk met haar eigen thematische programma en netwerkgelegenheid.

Word IRO lid