Commissies

De IRO commissies vervullen een belangrijke rol als adviseur van het IRO bestuur.

Daarnaast stelt deelname aan de IRO commissies lidbedrijven, die in een specifieke sector werken, in staat ervaringen en expertise uit te wisselen en informatie te verzamelen. Het organiseren van promotionele activiteiten, lobbyen en gezamenlijke promotie zijn belangrijke aandachtspunten van de commissies.