Duurzaamheid & Veiligheid

Coördinator: Tjerk Suurenbroek (IRO)

De offshore energie-industrie heeft een duidelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van CO2 reductie en veiligheid. Daarom concentreert deze commissie zich op thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulaire economie en veiligheid. Door te bouwen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, zal een goed en eerlijk CR beleid nieuwe zakelijke partners en jong kapitaal aantrekken en zal het onze industrie van morgen helpen opbouwen.

Betrokkenheid van jonge professionals staat centraal in de missie van IRO om bij te dragen aan een duurzame industrie. Young IRO is opgericht in oktober 2017 en heeft als doel om hun duurzame toekomst veilig te stellen met de nieuwe generatie in onze offshore energie industrie. De Duurzaamheid & Veiligheid Commissie is ook betrokken bij het verbeteren van de veiligheid in de olie- en gasindustrie. De uitwisseling van informatie tussen aanbieders van opleidingen en besprekingen met NOGEPA, OPITO en GWO over wijzigingen in de veiligheidsopleidingsportefeuille zijn belangrijke aandachtsgebieden van de Duurzaamheid & Veiligheid Commissie.