Geschiedenis

IRO is opgericht in 1971 tijdens de beginjaren van de olie & gas ontwikkelingen in Europa.

De originele naam stond voor Industriële Raad voor de Oceanologie. De leden van deze raad vertegenwoordigden verschillende sectoren in de oceanologie zoals mijnbouw, kustwatertechnologie, visserij en oceanologische instrumentatie.

Als gevolg van de oliecrisis in 1973 moesten extra marginale velden in de Noordzee in gebruik worden genomen. In de jaren zeventig waren de vooruitzichten voor Nederlandse offshore bedrijven gunstig om een toenemend marktaandeel te hebben in de installatiewerkzaamheden voor platforms en benodigdheden. Met name door de toenemende bezorgdheid over de energievoorziening deed IRO zich richten op de olie- en aardgaswinning.

Niet alleen de sector is veranderd in de loop der jaren, IRO veranderde mee. In november 1991 werd IRO een branchevereniging, namelijk de Industriële Raad voor de Olie- en Gasindustrie.

Vanwege de ontwikkelingen gerelateerd aan de transitie van traditionele energiebronnen naar hernieuwbare energie, heeft de vereniging haar naam en doelstelling veranderd in november 2016 met als doel de activiteiten van haar leden beter te weerspiegelen. Met de nieuwe naam ‘Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie’, richt IRO zich naast olie en gas ook op offshore wind en andere vormen van hernieuwbare energiebronnen.