Energie uit water

Energie uit water (mariene energie) verwijst naar de hernieuwbare energie die kan worden opgewekt uit de oceanen, zeeën en rivieren van de wereld. Energie uit water kan worden opgevangen uit golven, getijden, verschillen in zoutgradiënten en de warmte die wordt opgeslagen in het oppervlaktewater van de oceaan. Deze energie kan worden omgezet in betrouwbare, duurzame en kostenconcurrerende elektriciteit die verschillende voordelen heeft ten opzichte van fossiele brandstoffen en een aanvulling vormt op andere vormen van hernieuwbare energie zoals zon en wind.

Energie uit water nieuws