Energietransitie

Voorzitter: René Peters (TNO)
Coördinator: Tjerk Suurenbroek (IRO)

Over de hele wereld zijn landen in transitie, aan het werk om ervoor te zorgen dat hun energievoorraden afkomstig zijn van schonere, meer duurzame bronnen. In Nederland hebben we o.a. het enorme potentieel van offshore windenergie ontdekt en hebben we een solide binnenlandse offshore windmarkt gecreëerd. De sleutel tot succes? Een complete, geïntegreerde aanpak. Nederlandse publieke en private partijen werken samen aan het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en onderhouden van windparken van topkwaliteit. Samen hebben ze bewezen dat wind een krachtige oplossing is.

De wereld van de olie- en gasproductie is aan het veranderen en zal dat ook blijven doen. Bij de overgang naar een CO2 arme energievoorziening zal het aandeel van conventionele brandstoffen zoals aardgas afnemen als gevolg van de groei van hernieuwbare bronnen. Verwacht wordt dat de Nederlandse aardgasreserves tegen 2050 grotendeels zijn uitgeput. De Nederlandse olie- en gasindustrie werkt er hard aan om deze nieuwe realiteit tot hun recht te laten komen. Een realiteit waarin aardgas niet langer de natuurlijke beste keuze is, maar alleen wordt gebruikt waar het bijdraagt ​​aan CO2 reductie en waar het de ontwikkeling van hernieuwbare energie niet in de weg staat.

In deze commissie worden de leden geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen in de gasindustrie, zowel in eigen land als in het buitenland, zoals CCS, groen gas, ontmanteling en hergebruik, energie-efficiëntie, waterstof / energieopslag enz. De nadruk zal ook liggen op andere duurzame bronnen, zoals golf- en getijdenenergie.