Algemene Ledenvergadering (alléén voor leden)

Van Oord, Rotterdam Ledenbijeenkomsten

Geacht IRO lid,

Hierbij heb ik het genoegen u, namens het bestuur, uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van IRO, welke wordt gehouden op dinsdag 2 november bij Van Oord, Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam.

Van Oord – onze missie
Als internationale maritieme aannemer ligt onze focus op baggeren, landinfrastructuur in Nederland, offshore wind en olie & gas infrastructuur. Wij werken veilig, en samen met onze opdrachtgevers en stakeholders komen wij tot innovatieve en duurzame oplossingen.

Programma

15.00 – 15.30 uur Ontvangst en registratie
15.30 – 16.15 uur Algemene Ledenvergadering

  • Welkomstwoord door de Voorzitter, Pieter van Oord
  • Presentatie financiën: resultaat 2020 – prognose 2021 – begroting 2022
  • Naamswijziging IRO*/(Her-)benoeming bestuursleden
  • Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

16.15 – 17.00 uur

  • Jaarrede door Pieter van Oord
  • Presentatie Bram Kuijpers – EY Parthenon
  • Presentatie Young IRO

17.00 – 18.30 uur Netwerkborrel

*Om de naamswijziging van IRO statutair te bekrachtigen, verzoeken wij de vergadering akkoord te gaan met onderstaande statutenwijziging:

Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd naar:
‘De Vereniging draagt de naam: Vereniging Industriële Raad voor de Offshore Energie Industrie, afgekort IRO.’
Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd naar:
‘De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de Nederlandse toeleveringsbedrijven in de Offshore Energie Industrie.’

Aanmelden

Registratie gesloten.

Toegangsbeleid

Deelname is alleen mogelijk met het coronatoegangsbewijs (een geldige QR-code in de Coronacheck-app of los certificaat, in combinatie met een ID).

 

Met vriendelijke groet,

Sander Vergroesen
Directeur IRO