Bijeenkomst Cyber risico management

Utrecht Ledenbijeenkomsten

Mede namens CMS en JLT Specialty nodigen wij u uit voor een bijeenkomst inzake Cyber risico management op donderdag 14 februari 2019 bij CMS, Newtonlaan 203, 3584 BH Utrecht.

Ook voor organisaties in de olie-, gas- en offshore renewable industrie zijn cyber incidenten een steeds groter risico. Niet alleen door de sterke groei van cyber crime, maar ook door systeem falen en menselijk falen.

Tijdens deze bijeenkomst nemen we jullie mee in het business model van cyber criminelen, laten we de impact zien van cyber incidenten op uw organisatie en stakeholders en bespreken we hoe u de risico’s kunt mitigeren en de impact kunt verkleinen.

Tot slot zullen we ook ingaan op het verzekeringsvraagstuk, de claims afhandeling en de juridische vraagstukken die daarbij naar voren komen.

Sprekers
Sjaak Schouteren staat als Partner van het Europese Cyber team bij JLT Specialty organisaties bij om hun cyber risico’s te identificeren, te mitigeren en te verzekeren.
Leonard Böhmer en Erik Jonkman werken in nationale en internationale cyber risk management zaken, zowel preventief als after-the-fact bij CMS. Ze zijn lid van de internationale CMS werkgroep die zich bezig houdt met data protection, verzekering en litigations.

Programma
14:00 uur: inloop
14:30 uur: aanvang bijeenkomst met presentaties
16:00 uur: stellen van vragen
16:15 uur: netwerkborrel
17:30 uur: einde bijeenkomst

U kunt zich aanmelden via Barbara van Buchem (b.vanbuchem@iro.nl)