Bijeenkomst Nederlandse Beleidsstrategie Windsector

Rotterdam Ledenbijeenkomsten

Begin dit jaar werd de UK Offshore Wind Sector Deal gepubliceerd. Dit document beschrijft de strategie van het Verenigd Koninkrijk om haar positie als marktleider in offshore wind te versterken.

Onder onze leden riep dit veel reacties op. “Hebben wij in Nederland ook zo’n document? Hoe zijn zaken zoals local supply chain, exportondersteuning en internationale branding van de windsector bij ons geregeld? Hoe verhoudt deze deal zich tot de beleidsnotitie “Investeren in perspectief” van het ministerie van Buitenlandse Zaken?” Kortom, hoe hebben wij in Nederland vastgelegd hoe ons Nederlands bedrijfsleven, en daarmee de Nederlandse economie, optimaal kan functioneren en profiteren van de uitrol van windenergie, zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Namens de deelnemers van het Platform Windenergie Exportbevordering & Events is dit een goede reden om onze leden uit te nodigen voor een bijeenkomst op donderdag 4 juli om 14.00 uur bij ARC-SES, Noordsingel 117, 3035 EM Rotterdam.

Tijdens deze bijeenkomst gaan wij aan de hand van de UK Offshore Wind Sector Deal de discussie aan over het Nederlandse industriebeleid. Dit geldt zowel voor wind op land als wind op zee, waarbij de laatste op dit moment het meest actueel is. De centrale vragen tijdens de bijeenkomst zullen zijn: Hoe is dergelijk beleid op dit moment in Nederland geregeld, missen er zaken en wat kunnen wij als brancheverenigingen mèt en namens de sector doen om deze zaken op de (politieke) agenda te krijgen of anders (wellicht beter) aan te sturen en/of uit te voeren.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage in de discussie gevraagd om de visie namens hun bedrijf te verwoorden. Echter, de discussie vindt plaats achter gesloten deuren en er worden geen individuele standpunten naar buiten gebracht. Wel wordt terugkoppeling gegeven aan de deelnemers in de vorm van een verslag met conclusies en eventuele vervolgstappen.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst, klikt u dan hier.
Na uw aanmelding ontvangt u uiterlijk één week voor aanvang van deze bijeenkomst nadere informatie.

Namens de deelnemers van het Platform Windenergie Exportbevordering & Events graag tot donderdag 4 juli.