Groot Maritiem Verkiezingsdebat tijdens Europort

Rotterdam Ahoy Conferenties & Beurzen , Ledenbijeenkomsten

Thema: visie voor de maritieme positie van Nederland in een veranderende wereld

De maritieme brancheverenigingen IRO, KVNR, NMT en de Vereniging van Waterbouwers organiseren op dinsdag 7 november a.s. het Groot Maritiem Verkiezingsdebat in Rotterdam Ahoy, waar op dat moment de beurs Europort plaatsvindt. Graag heten we je welkom op hét politiek maritieme debat van het jaar!

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en de verkiezingsprogramma’s staan vol maritieme aandachtspunten. Tegelijkertijd ontbreekt het aan urgentie om echt door te pakken.

Prominente kandidaat Tweede Kamerleden gaan daarom op 7 november a.s. onder leiding van Twan Huys (bekend van o.a. tv programma’s Buitenhof en College Tour) met elkaar in gesprek over de betekenis van de maritieme sector voor Nederland.

Welke visie dragen zij uit voor de maritieme positie van Nederland in een wereld waar energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie ‘on top of mind’ staat? Hoe zien zij hun rol in deze maatschappelijk opgave?

Onderstaande topics worden hierbij belicht:

1. Nederlandse onafhankelijkheid vanuit eigen kracht
2. Energietransitie is geen keuze
3. Externe dreiging omzetten in maritieme kansen
4. Zonder mensen met de juiste vaardigheden geen schepen

Voorlopig programma

16:00 Ontvangst
16:30 Groot Maritiem Verkiezingsdebat
18:00 Netwerkborrel
19:30 Einde

Locatie

Zaal ‘Dock 1’ in Rotterdam Ahoy: https://www.ahoy.nl/bereikbaarheid

Aanmelden

Aanmelden voor het Groot Maritiem Verkiezingsdebat kan tot uiterlijk 27 oktober a.s. op www.kvnr.nl/gmv23.

Let op
: Aanvullend op de registratie voor het Groot Maritiem Verkiezingsdebat, dient u zich ook als bezoeker van Europort aan te melden (verplicht) voor toegang tot de locatie. Registratie via https://register.visitcloud.com/survey/35ofvcs7xmp2j.

Graag tot ziens op dinsdag 7 november 2023. Het belooft een inspirerende middag te worden!

 

Het groot Maritiem Verkiezingsdebat is een initiatief van:

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie (IRO)
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
Netherlands Maritime Technology (NMT)
Vereniging van Waterbouwers