Handelsmissie duurzame havenontwikkeling en hernieuwbare energie naar Brazilië

maart 3 - 7 | Handelsmissies , Wind & water works

Voor de Braziliaanse economie zijn havens enorm belangrijk. Bijna alle vracht (95%) stroomt via het Braziliaanse havensysteem. Voor de komende jaren wordt een jaarlijkse stijging van 5 tot 10% meer vracht verwacht. De havens in Brazilië hebben moeite om deze groei bij te houden, vooral op logistiek gebied.

Daarnaast moeten de Braziliaanse havens duurzaam worden, om ook de stijgende energiebehoefte aan te kunnen. De bouw van offshore windparken is daar een belangrijk onderdeel van. Een deel van de opgewekte stroom van deze windparken zal gebruikt worden voor de productie van groene waterstof.

Duurzame havenontwikkeling en hernieuwbare energiebronnen in Brazilië

Van 3 t/m 7 maart wordt een handelsmissie georganiseerd door RVO, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in Brasilia, het Nederlands consulaat-generaal in São Paulo, NBSO Porto Alegre en Rotterdam Partners.
De handelsmissie brengt o.a. een bezoek aan de grootste Latijns-Amerikaanse vakbeurs voor de logistieke sector, de Intermodal in Sao Paulo. Daarnaast wordt ook de haven van Rio Grande bezocht. Verder biedt deze missie een unieke mogelijkheid om in contact te komen met geïnteresseerde partijen uit de haven- en renewable energy sector.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Brazilië zoekt naar oplossingen die deze verschillende uitdagingen kunnen combineren. Nederland heeft veel kennis en ervaring op het gebied van havens, logistiek, innovatie en duurzaamheid. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Voor wie?

Voor deze handelsmissie nodigen we Nederlandse bedrijven uit die zich bezighouden met:

 • Innovatieve en duurzame havenontwikkeling, digitalisering, havenlogistiek en hinterlandconnectie
 • Hernieuwbare energieprojecten voor near- en offshore wind en de productie van (groene) waterstof
 • Haveninfrastructuur, waaronder terminals voor vracht, pijpleidingen, opslagfaciliteiten, elektriciteitsinfrastructuur en elektrolyzers; luchtbehandelingsinstallaties, ontziltings- en andere waterinstallaties
 • Masterplanning en consultancy voor havens
 • Ontwikkeling van kennis, vaardigheden en ervaring van werknemers (human capital development)

Waarom deelnemen?

 • Een compleet programma met toegang tot exclusieve activiteiten
 • Kennismakingen met de belangrijkste Braziliaanse organisaties uit de havensector
 • Meer kennis over uw marktkansen in Brazilië
 • Contact met een internationaal netwerk en ontmoetingen met potentiële zakenpartners
 • Gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen
 • Kans om de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten
 • Bezoek aan de grootste Latijns-Amerikaanse beurs in de logistieke sector, INTERMODAL, in São Paulo
 • Bezoek aan de haven van Rio Grande (PORTOS RS – Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul)

Meer informatie en registratie:

Ga naar: RVO missie Brazilië

Deadline voor aanmelding: 31 januari 2024.