Uitgesteld: Handelsmissie Mexico met minister-president Rutte

april 21 - 24 | Mexico Handelsmissies

Deze missie is tot nader order uitgesteld.

Wilt u zakendoen in Mexico? Ga dan van 21 tot en met 24 april mee met de handelsmissie met een focus op Maritiem/Energie.

Deze missie is in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte. De missie is onderdeel van het bezoek van minister-president Rutte aan Mexico en Texas.

Mexico is een aantrekkelijk handels- en investeringsland. Het is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en heeft een grote afzetmarkt. Het is ideaal gesitueerd tussen Noord- en Zuid-Amerika en is zeer toegankelijk via meerdere zeehavens.

Zeker in de maritieme-, offshore- en energiesector liggen veel kansen. Er is al een aantal Nederlandse en internationale bedrijven succesvol actief in Mexico. Bijvoorbeeld op het gebied van havenontwikkeling, offshore en energie-opslag. De natuurlijke omstandigheden voor meer inzet op hernieuwbare energie zijn gunstig. Met een relatief lage kostprijs tegen een hoog rendement, liggen hier mogelijkheden. Momenteel is dit nog alleen voor business-to-business.

Het doel van deze missie is het genereren van kansen en samenwerkingsverbanden voor bedrijven en kennisinstellingen binnen de thema’s:

  • verduurzaming van infrastructuur voor olie- en gaswinning;
  • hernieuwbare energie (business-to-business);
  • havenontwikkeling inclusief verduurzaming, watermanagement, waterzuivering, en havenlogistiek.

Aanmelden

Meer informatie over de missie en aanmelding kunt u vinden op de RVO website.