Kick-off bijeenkomst voor de NGF-aanvraag van het Maritiem Masterplan

Op vrijdag 23 september organiseert Nederland Maritiem Land een kick-off bijeenkomst voor de NGF-aanvraag van het Maritiem Masterplan, waarin zij hopen consortia voor het plan te vormen.
NML zal tijdens deze bijeenkomst de deelnemers eerst over de achtergronden en kaders van het plan vertellen. Daarna volgen 5 werksessies rond de 5 thema’s in het plan. Dit wordt in onderstaande bijgevoegde agenda kort beschreven.

IRO leden zijn ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst, aangezien het Maritiem Masterplan voor hen ook relevant kan zijn.
Hieronder de uitnodiging met bijbehorende documenten:

Duur programma

9.00-16.00 uur, inclusief lunch

Locatie

Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7, 3941XL Doorn

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 16 september via nathalie@maritiemland.nl
Alle bezoekers moeten vooraf wèl worden geregistreerd.
Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

  • Voornaam (zoals vermeld in ID-bewijs) en achternaam
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • ID type (dient te worden getoond bij het bezoek aan de defensielocatie) en ID nummer
  • Eventuele dieetrestricties

Contactpersoon

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Verena Ohms (Bestuurssecretaris NML)
verena@maritiemland.nl
M +31 (0)628348436