Symposium over maritieme business kansen in Vietnam

Gorinchem Conferenties & Beurzen


Datum: 30 januari 2024, 14.30 – 17.00
Locatie: Damen Shipyards, Gorinchem

Van 18 tot en met 21 maart 2024 reist het Koningspaar naar Vietnam. Gelijktijdig zal er ook een economische missie worden georganiseerd door RVO rondom de thema’s water, agro en logistiek/maritiem/scheepsbouw. Deze missie staat onder leiding van VNO-NCW en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zal aansluiten bij de missie.

Meer informatie over deze handelsmissie:

Klik hier.

Vietnam ontwikkelt zich steeds meer als regionale productiebasis voor internationale bedrijven. Het gros van die productie is gericht op wereldwijde export, waarbij de haven van Rotterdam een belangrijke bestemming is. De logistieke kosten liggen in Vietnam echter uitzonderlijk hoog in vergelijking met veel andere landen en Investeringen in de brede logistieke en transportdiensten zijn dan ook noodzakelijk, evenals verdere investeringen in de infrastructuur van havens, binnen-en zeevaart. Ook staat digitalisering van de brede logistieke sector hoog op de agenda. Ho Chi Minhstad, omringende havens en regio liggen in een voor overstromingen kwetsbare delta. Diverse Nederlandse bedrijven zijn reeds betrokken bij diverse projecten om de regio meer climate resilient te maken.

Maar wat betekenen deze marktkansen in Vietnam nu voor de Nederlandse maritieme sector en wat zou er nodig zijn om deze kansen ook verder te concretiseren?

Op 30 januari 2024 organiseert NML hiertoe een symposium om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen. Vietnam heeft een dicht netwerk van zeehavens, binnenhavens en bevaarbare waterwegen, grotendeels nog onbenut of niet zeer efficiënt benut. Nederland heeft binnen Europa een leidende positie op het gebied van binnenvaart- en havenontwikkeling, alsook op het gebied van deltatechnologie. Het toepassen van de Nederlandse kennis, techniek en ervaring bij de huidige ontwikkeling van het Vietnamese transportnetwerk, kan de ontwikkeling van een duurzaam en efficiënt multimodaal transportsysteem bevorderen en bijdragen aan de bilaterale relaties en nauwere economische samenwerking tussen beide landen. Tijdens de handelsmissie kan hier concreet invulling aan worden gegeven.

Aanmelden symposium:

Meld je hier aan.