Webinar over aantrekkelijke subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf

Online Webinars

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische zaken en Klimaat op dinsdag 16 juni a.s. een webinar over twee aantrekkelijke subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Deze subsidieregelingen helpen ondernemers met het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Hoe is een verdere ontwikkeling van werknemers en van u zelf in te zetten voor een beter bedrijfsresultaat en betere werknemers?

De SLIM-subsidie
De SLIM-subsidie is bedoeld voor drie doelgroepen, waaronder grote bedrijven uit de seizoensectoren. De belangrijkste doelgroep is echter het mkb. Zij kunnen alleen of in samenwerkingsverband met andere partijen een aanvraag indienen.
Het gedurende de loopbaan blijven ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.
De SLIM-subsidie ondersteunt mkb-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun bedrijf voor elkaar te krijgen.

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de uitvoering van een aantal activiteiten al dan niet met de inzet van externen. Zo kunnen mkb-ondernemers op dit moment subsidie aanvragen voor:
de doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers van het bedrijf;
het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
bieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten!

MKB!dee subsidieregeling
De regeling MKB!dee is ook bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in de scholing en ontwikkeling van hun huidig en toekomstig personeel, maar daar door allerlei belemmeringen niet aan toe komen. Deze subsidie is geen opleidingsbudget, maar een financiële bijdrage om deze knelpunten bij ondernemers op te lossen. Ervaart u dus belemmeringen?

Oplossingen om die belemmeringen weg te nemen kunnen gesubsidieerd worden met de regeling MKB!dee.
De subsidie MKB!dee is beschikbaar voor alle sectoren. Een aanvraag kan ook door een samenwerkingsverband worden ingediend. Een aanvraag maakt meer kans op toekenning bij:

  • bijdrage aan het versterken leercultuur bij kleine ondernemingen;
  • investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische sectoren en in de ICT;
  • investeringen door mkb-ondernemers (alle sectoren) in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • investeringen door mkb-ondernemers (alle sectoren) in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Tijdens dit webinar krijgt u heldere uitleg over de mogelijkheden en randvoorwaarden van de regelingen zodat u vervolgens precies weet of en hoe u deze voor uw bedrijf in kunt zetten. Ook worden er voorbeelden gepresenteerd van toepassingen.

Het webinar op 16 juni wordt twee keer gehouden van 10.00 tot 11.30 uur of van 14.00 tot 15.30 uur.

U kunt zich door middel van bijgaande link aanmelden voor de ochtend- of middagsessie.

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een link voor het webinar.