WindDay

juni 13 - 14 | Vlissingen Conferenties & Beurzen


Windenergie is een belangrijke aanjager van de transitie naar een CO₂-neutrale samenleving. De ontwikkeling van wind op zee gaat de komende jaren in snel tempo door en ook op land wordt alles op alles gezet om de doelstellingen te halen. Windenergie is dan ook onmisbaar voor een groene, welvarende economie.

Maar het zijn uitdagende tijden voor de windsector. De formatie van een nieuw kabinet geeft spanning over de koers naar een duurzame samenleving. Daarnaast is de weg naar de uitvoering een uitdaging. We lopen tegen praktische obstakels op. Het elektriciteitsnet is overvol, de supply chain staat onder druk en er is een groot tekort aan vakmensen die de opgave uit moeten voeren. Desondanks moeten we ons onverminderd inzetten om ons duurzame energiesysteem te laten groeien.

Nu, meer dan ooit, is het van belang dat we elkaar weten te vinden en door samenwerking sneller vooruitgaan in de transitie naar een krachtig, duurzaam en veilig energiesysteem.

De WindDay brengt alle stakeholders bij elkaar om te netwerken, ideeën en inzichten uit wisselen en aan de slag te gaan. Met keynotes die hun visie geven. En in de vele interactieve sessies gaan we met elkaar aan de slag om tot concrete oplossingen te komen.

Je hebt uitgebreid de kans om bij te praten en te netwerken met ruim 600 bestaande, maar vooral ook nieuwe collega’s, en samenwerkingspartners, uit de windsector!

Voor meer informatie, zie: https://www.windday.nl/