ECHT regie in transitie

ECHT regie in transitie

Met onze mensen versnellen wij de energietransitie richting een groene en duurzame blauwe economie

Ons (energie)systeem moet volledig om. Het overmatige gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen eist zijn tol van het klimaat, onze aarde en voor het leven van toekomstige generaties. Met al onze projecten maken wij écht impact. Voor de facilitering en versnelling van de energietransitie of ter verbetering van het welzijn van mens & natuur en ecologie op land & op zee. Hierbij vormen een aantal van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties VN) een belangrijke leidraad. Als opvolgers van de Millenniumdoelen, zijn de SDG’s in het leven geroepen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit vormt voor de klimaat- en energietransitie dan ook een belangrijke tussenmeting richting 2050. Specifiek richten wij ons op het behalen van SDG’s 7 (betaalbare & duurzame energie), 8 (eerlijk werk & economische groei), 12 (verantwoorde productie & consumptie), 13 (klimaatactie), 14 (leven in het water) & 17 (partnerschappen om de doelstellingen te bereiken).