Aansluiting TenneT voor windpark Hollandse Kust (noord) klaar om windenergie aan land te brengen

06-04-2023 IRO Nieuws, Offshore wind

Aansluiting TenneT voor windpark Hollandse Kust (noord) klaar om windenergie aan land te brengen

Drie jaar na de start van de bouw is de netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord) klaar om ‘groene stroom van zee’ aan land te brengen. Dat houdt in dat windparkbouwer/exploitant CrossWind (Eneco/Shell) op zo’n 20 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee 69 windturbines kan aansluiten op het ‘stopcontact opzee’ van landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT. 

In het Energieakkoord is afgesproken dat eind 2023 minimaal 4.500 megawatt ofwel 4,5 gigawatt opgesteld vermogen wind op zee is gerealiseerd. Deze windparken wekken jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit op die vergelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van vijf miljoen huishoudens.

Elk jaar een verbinding

In 2016 werd TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT ervoor zorgt dat offshore windparken via het net op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land. Ze heeft de opdracht van de overheid gekregen om vijf gestandaardiseerde netaansluitingen van elk 700 megawatt te realiseren. Vanaf 2019 heeft TenneT elk jaar een verbinding vanaf zee naar land opgeleverd.

Doelstelling behaald

“Met trots kijk ik terug op wat we met de overheid, aannemers, windsector en alle andere betrokkenen hebben bereikt. Deze samenwerking geeft vertrouwen voor de toekomst. Met Hollandse Kust (noord) leveren we dit jaar de vijfde en laatste 700 megawatt-aansluiting op uit de Routekaart windenergie op zee 2023 en dat veilig, binnen tijd en budget. Bij elkaar opgeteld is het opgesteld vermogen van alle windparken op zee dan 4,7 gigawatt. Daarmee behaalt Nederland de belangrijke doelstelling in het Energieakkoord”, aldus Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore van TenneT.

Op tijd klaar

Volgend op de laatste serie testen, ontving TenneT op 31 maart het certificaat ‘grid ready’. “Daarmee is de complete verbinding – vanaf ons transformatorplatform op zee tot aan het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 bij Beverwijk – officieel gereed om groene stroom aan land te brengen”, vertelt projectdirecteur Arjan Dams. “In goede samenwerking met de aannemers, overheden en de omgeving is dit project zowel binnen de planning, als het budget uitgevoerd.”

In goed overleg

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden werden twaalf werkterreinen ingericht in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Dams: “Daarnaast zijn we een jaar lang te gast geweest op het strand van Heemskerk en Wijk aan Zee. In goed overleg konden we onze aanwezigheid gelukkig tot één strandseizoen beperken. Dat was mede mogelijk door zaken zo goed mogelijk af te stemmen met onder meer de klankbordgroepen voor bewoners, strandexploitanten en strandhuiseigenaren en Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap HNK, de betrokken gemeenten en onze aannemers.”

Kabels west Beta

Gezien al die investeringen in goede werkrelaties, is Arjan ook blij dat de samenwerking met het team van aannemer NRG voor Hollandse Kust (west Beta) een vervolg krijgt. “Zij starten komend najaar op het strand van Velsen met de werkzaamheden voor de aanleg van de kabels. Ook over die werkzaamheden zullen we tijdig bij de omgeving aankloppen. De ervaringen vanuit ‘noord’ nemen we mee om zaken voor alle belanghebbenden zo soepel mogelijk te laten verlopen.”