Eerste editie Recharge Earth groot succes

13-09-2021 Duurzaamheid

Eerste editie Recharge Earth groot succes

Op 8 en 9 september 2021 vond in Rotterdam Ahoy de eerste editie plaats van Recharge Earth. Het congres over de energietransitie bereikte al een mijlpaal nog voordat ze goed en wel begonnen was. Na maandenlange sluiting door covid-19 opende het convention centre op haar vijftigste verjaardag weer de deuren, waarbij bovendien de nieuwe vleugel voor het eerst podium bood aan een grootschalig evenement. Volle zalen, inspirerende sprekers en vruchtbare ontmoetingen. Rotterdam Ahoy mocht eindelijk weer doen waar ze goed in is: mensen verbinden.

Doel van het congres is gezamenlijk een nieuwe energietoekomst verkennen en daarmee de energietransitie, de overgang naar schone energie, versnellen. Het energiesysteem is dermate complex dat een verandering ervan niet individueel op te lossen is. “De transitie, daar heeft geen enkele wereldleider grip op”, aldus Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, tijdens zijn zinderende openingsspeech.

Verbinden
“Daarom is onze essentie, mensen bij elkaar brengen, uitermate belangrijk bij dit maatschappelijke thema”, zegt Jolanda Jansen, directeur Rotterdam Ahoy. Piet Jan Heijboer, directievoorzitter van platformpartner Croonwolter&dros beaamt dit belang: “Nieuwe inzichten krijgen van anderen, horen en voelen waar de uitdagingen zitten, helpt je een stap verder te komen”.

Gespreid over twee dagen kregen ruim 540 bezoekers de gelegenheid precies dat te doen. Door het bijwonen van plenaire sessies bijvoorbeeld waar energie-experts hun visie gaven op de transitie met al haar aspecten: van energieopwekking tot infrastructuur en van beleid en gedrag tot innovatie. Of door deel te nemen aan break-out sessies waar werd ingegaan op concrete projecten, soms om te kijken of het succesverhaal van de een ook relevant was voor het energievraagstuk van de ander, en soms om te delen wat juist niet werkte.

Tijdens de hackathon, een pitchwedstrijd waarbij studenten op zoek gingen naar antwoorden op concrete energievraagstukken kregen bedrijven, beleidsmakers en studenten de kans samen te kijken naar de energie-oplossingen van morgen. De winnaars ontwikkelden een concept waarbij partijen met ongebruikte netcapaciteit worden gekoppeld aan bedrijven die juist op zoek zijn naar aansluitcapaciteit om duurzame energieopwekking te realiseren.

Urgentie
Tijdens het congres vertegenwoordigden de verschillende bezoekers het hele spectrum van de energieketen. Van fossiele grootmacht aan de vooravond van een groenere bedrijfsvoortzetting tot afnemer overtuigd van de mogelijkheid sneller te kunnen verduurzamen dan Europese wetgeving voorschrijft. Van netbeheerder tot klimaatpsycholoog, en van beleidsmaker tot durfkapitalist. Toch deelden al die verschillende spelers eenzelfde overtuiging: er is geen tijd te verliezen.

Daarmee kwam ook de discussie over betaalbaarheid in een stroomversnelling terecht. “Betaalbaarheid is niet eens een vraagstuk” zei Helene Geijtenbeek, partner Deloitte, “want we moeten”. En we kunnen, was de tendens tijdens het congres. Sandra Phlippen, hoofdeconoom ABN AMRO, riep de overheid op de energietransitie nu voor te financieren, zelfs als ze daarvoor schulden moet maken. “De volgende generatie heeft dan weliswaar een hoge schuldenlast, die is vele malen lager dan de maatschappelijke en economische schade van klimaatverandering.”

Grote beslissingen
Er werd vaak gesproken over kansen. Verduurzaming is een impuls om de economie te vernieuwen. Het levert banen op en leidt tot een beter leefklimaat. Arno Bonte, wethouder in Rotterdam, sprak over koppelkansen: de energietransitie inzetten om de algehele leefomgeving beter te maken. Bonte: “Als je dat goed inricht, vergroot je het draagvlak in de maatschappij”.

De meest gehoorde overtuiging tijdens het congres: urgentie betekent nu keuzes maken. As Tempelman, CEO Eneco: “Bedrijven moeten een heel duidelijk plan maken welke stappen ze gaan zetten om de emissiedoelen te halen. Tegelijkertijd moet de overheid een aantal grote beslissingen nemen in de komende 24 maanden. De tijd dringt. Beslissingen gaan bijvoorbeeld over infrastructuur en wind op zee. Het duurt zeker 8 jaar om dat soort grote projecten te realiseren”. En wat als die beslissing achteraf gezien niet de meest optimale was? David Peters, Chief Transition Officer Stedin: “Hoe erg is dat ten opzichte van geen keuzes maken?”.

2022
Om de weg naar een schonere energietoekomst te versnellen en de bijbehorende kansen te grijpen, is daadkracht en denkkracht nodig. Belangrijk onderdeel daarvan is doorbouwen op successen. Op 28 en 29 september 2022 organiseert Rotterdam Ahoy de tweede editie van Recharge Earth, om te kijken welke stappen tegen die tijd zijn gezet en welke nog nodig zijn. U bent van harte welkom.