Energietransitie missie in Saudi-Arabië, 29 januari-2 februari

31-01-2023 IRO Nieuws

Energietransitie missie in Saudi-Arabië, 29 januari-2 februari

Van zondag 29 januari t/m donderdag 2 februari is een delegatie van een aantal unieke bedrijven uit de Nederlandse offshore energie industrie op handelsmissie in Saudi-Arabië.
Dit koninkrijk wil grote stappen maken op het gebied van de energietransitie en met name op het gebied van de productie schone waterstof, solar energie en windenergie.

Tijdens deze missie wordt onder meer de toekomstvisie gericht op het leveren van schone energie gedeeld met de deelnemers.
Interessant is dat Saudi Arabië een duidelijk stappenplan heeft om de ambitieuze toekomstvisie te bereiken. De deelnemende bedrijven kunnen voor de Saudiërs ideale partners worden om de ambities te verwezenlijken.

In het missieprogramma is er volop ruimte voor presentaties over energietransitie, netwerken en bezoeken aan onder meer een energiepark (SPARK: King Salman Energy Park) en een waterstof laboratorium.

Op uitnodiging van Saudi-Arabië heeft de Nederlandse ambassade in het koninkrijk tezamen met IRO de delegatie georganiseerd.