Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

16-02-2023 IRO Nieuws

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De afgelopen weken waren Peter Berdowski, CEO Boskalis, en Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW regelmatig in het nieuws over het wetsvoorstel Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hun kritiek richt zich vooral op de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en eenduidigheid van een aantal regels. Daarnaast vinden zij dat IMVO op EU-niveau moet worden geregeld. Redenen hiervoor zijn dat, mits goed vormgegeven, Europese regels:

  • De meeste impact hebben op internationale handelsketen;
  • Bedrijven die voorop lopen met IMVO in hun keten beschermen;
  • Een proactieve inzet op verandering in de ketens kunnen bevorderen in plaats van een houding van risicomijdend gedrag; en
  • Een gelijk speelveld bevorderen, zowel binnen EU als in relatie tot derde landen.

Achter de schermen had VNO-NCW al langer kritiek op dit Nederlandse wetsvoorstel. IRO is vanuit haar lidmaatschap en rol in het algemene bestuur betrokken bij de verschillende stappen die VNO-NCW ondernam en gaat ondernemen.

Inmiddels heeft het kabinet besloten om het wetsvoorstel te blokkeren en wil hierover afspraken maken op EU-niveau.