Lokale productie van groene waterstof: een game changer in de energietransitie

08-05-2023 Hydrogen, Leden nieuws

Lokale productie van groene waterstof: een game changer in de energietransitie

Groene waterstof wordt gezien als hét alternatief voor fossiele brandstoffen. Het kan vrijwel overal ter wereld worden geproduceerd, zo lang er ook hernieuwbare energiebronnen beschikbaar zijn, zoals wind- en zonne-energie. In West-Europa, en dus onder andere Nederland, is er helaas niet genoeg hernieuwbare energie beschikbaar om aan de groeiende vraag te voldoen. Het importeren van waterstof als gecomprimeerd gas of vloeistof van over heel de wereld is echter zeer complex en heeft veel nadelen. Escher Process Modules – onderdeel van ingenieursbureau Iv-Groep – heeft daarom een nieuwe technologie ontwikkeld voor het decentraal produceren van groene waterstof uit ammonia, waarbij ammonia uitstekend als drager voor waterstof fungeert.

Deze technologie van Escher zet ammonia om in elementair stikstof en waterstof. Deze twee gassen worden van elkaar gescheiden om waterstof over te houden. Deze waterstof is 99.999% puur, waardoor het geschikt is als brandstof voor brandstofcellen. Vergeleken met de traditionele manier van waterstofproductie (elektrolyse), is hiervoor liefst twaalf keer minder energie nodig. Daarnaast bestaat de atmosfeer al voor zo’n tachtig procent uit elementair stikstof, waardoor de geproduceerde stikstof veilig uitgestoten kan worden zonder negatieve klimaateffecten. Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor het omzetten van de ammonia, is de productie zelfs volledig groen.

Minder transport nodig

Groene waterstofprojecten worden momenteel al ontwikkeld op gecentraliseerde locaties waar de zware industrie dit direct kan gebruiken. Maar om een significant verschil te kunnen maken binnen de energietransitie, is het essentieel dat kleine en middelgrote gebruikers ook toegang krijgen tot groene waterstof op korte termijn. Op dit moment kan dat alleen door het transporteren van waterstof als gecomprimeerd gas. Het grote nadeel: deze methode is zeer inefficiënt en vraagt om veel transportbewegingen. Lokale productie van waterstof uit ammonia is dé oplossing om deze gebruikers daadwerkelijk te bereiken. Hierdoor is transport niet meer nodig. In plaats daarvan wordt het waterstof daar gemaakt waar het ook wordt gebruikt: dichtbij de eindgebruikers.

De hele wereld betrekken

Escher ziet een grote toekomst weggelegd voor het lokaal produceren van groene waterstof: een game changer in de energietransitie en bovendien een kans voor landen waar grote hoeveelheden zonne-energie kunnen worden opgewekt (zoals regio’s in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten). Veel landen die momenteel olie en gas leveren zijn gunstig gesitueerd om een rol te spelen in de productie van groene energie. Maar ook minder ontwikkelde landen hebben een rol in deze energietransitie. “Dat aspect spreekt ons erg aan”, vertelt Martijn In der Maur, directeur van Escher. “Het is in ieder geval zeker dat we afhankelijk zijn van andere landen en gebieden als we volledig naar groene energie over willen gaan. Het is een utopie om te denken dat we dat alleen kunnen. We zullen allemaal mee moeten doen.”

Commercieel manager Maarten Brandenburg: “Het hele handelsplatform moet nog tot stand komen. Waar een vat ruwe olie al lange tijd tegen spotprijzen op de open markt wordt verhandeld, is dat voor groene ammonia ook nodig. Want dat zou het voor iedereen interessant maken. Het goede nieuws is dat we de eerste signalen daarvan al zien.”

Over Escher Process Modules

Escher is een ervaren en toonaangevende leverancier van procesoplossingen sinds 1925. We ontwerpen, fabriceren, verpakken en leveren gasbehandelingssystemen, verbrandingssystemen en procesvaten. Escher is onderdeel van ingenieursbureau Iv-Groep B.V.